ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Από 7 έως 16/01/2020

Παρασκευή, 20/12/2019

(Ημερ/νία Γραπτών Εξετάσεων Υποψηφίων Διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης :

Σάββατο 18/01/2020)

    Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) ανακοινώνει το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών. Το πρόγραμμα ενώνει τη θεωρία και τις τεχνικές διαμεσολάβησης με το εμπορικό και αστικό δίκαιο εντός του πλαισίου των οποίων εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος τρόπος επίλυσης των διαφορών. Αναγκαιότητα για την εκπαίδευση που θεσμοθετήθηκε με τον νέο ν. 4640/2019 κι έχει διάρκεια ογδόντα (80) ωρών αποκλειστικά δια ζώσης διδασκαλίας.

    Το τμήμα του προγράμματος που αφορά την θεωρία της διαμεσολάβησης, θεωρία συγκρούσεων, τεχνικές επίλυσης διαφορών, διαπραγματεύσεις, δεοντολογία, εφαρμοσμένα παιχνίδια ρόλων κ.λ.π., διάρκειας εξήντα (60) διδακτικών ωρών, δημιουργήθηκε από το διακεκριμένο Έλληνα Διαμεσολαβητή και Εκπαιδευτή στη Διαμεσολάβηση, κ. Σπύρο Λειβαδόπουλο. Το τμήμα του προγράμματος που αφορά στα νομικά μαθήματα (εμπορικό, αστικό, ν. 4512/18, Ευρωπαϊκή Οδηγία), διάρκειας είκοσι (20) διδακτικών ωρών, επιμελήθηκε η διακεκριμένη Καθηγήτρια του Εμπορικού Δικαίου του «Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Ε.Κ.Π.Α.), κα Λία Αθανασίου.

    Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος, είναι, η εναρμόνιση της θεωρίας και των πρακτικών της διαμεσολάβησης με την ελληνική έννομη τάξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από εξειδικευμένες, ανά στάδιο διαδικασίας διαμεσολάβησης, ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων προσαρμοσμένα στην ελληνική νομική πραγματικότητα, εργασίες για το σπίτι πριν την έναρξη αλλά και μετά το τέλος της εκπαίδευσης, βιωματικές προσομοιώσεις διαμεσολαβητικής διαδικασίας από τους εκπαιδευτές, διδασκαλία σύμφωνη με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκωνεισήγηση ψυχολόγου σε εξειδικευμένα ζητήματα διαχείρισης συναισθημάτων,  βασική θεωρία και τεχνικές διαπραγματεύσεων, διδακτέα ύλη γενικών αρχών εμπορικού και αστικού δικαίου καθώς και νομικών ενοτήτων που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στην πράξη.

    Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εστιάζει σε όλες τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις του θεσμού της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Έχει δημιουργηθεί προκειμένου να προσφέρει πλήρη θεωρητική κατάρτιση αλλά και υποστήριξη στα πρακτικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής.

    Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατόχους ισοδυνάμου πτυχίου της αλλοδαπής.    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :

Tρίτη 7/1, Τετάρτη 8/1, Πέμπτη 9/1 & Παρασκευή 10/1 09:00 – 19:00

Σάββατο 11/1 : 10:00 – 14:30

Κυριακή 12/1 : 10:00 – 19:00

Δευτέρα 13/1: 16:30 – 21:00

Tρίτη 14/1, Τετάρτη 15/1 & Πέμπτη 16/1 : 09:00 – 19:00

Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 21 (είκοσι ένα) άτομα.

    Επικεφαλής εκπαιδευτής θα είναι ο κ. Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής κι Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση, σε συνεργασία με ομάδα εκπαιδευτών αποτελούμενη από τους :

- κ. Απόστολο Συμιακό, Δικηγόρο, Διαμεσολαβητή κι Εκπαιδευτή στη Διαμεσολάβηση,

-κα Ευαγγελία Πολυράκη, Δικηγόρο, Δικαστική Γραφολόγο, Διαμεσολαβήτρια κι Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση,

- κα Ευδοκία Σταυρουλάκη, Δικηγόρο, Διαμεσολαβήτρια κι Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση,

- κα Θεοδώρα Συρίου, Δικηγόρο, Διαμεσολαβήτρια κι Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση.

Για τα αναλυτικά βιογραφικά των εκπαιδευτών ακολουθήστε το σύνδεσμο : http://kedip.gr/εκπαιδευτές

    Διδάσκουσες  τις θεματικές ενότητες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου του ως άνω προγράμματος, οι κυρίες :

-Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Β. Ιδιωτικού Δικαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» στο τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ και

-Μάνθα Βαρελά, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Προκεχωρημένων Νομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στην Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης των Μελών Δ.Σ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

    Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος :

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  • Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
  • Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

    Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος :

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία
  • Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Δίδακτρα
Το ποσό των διδάκτρων χιλίων τετρακοσίων (1.400,00ΕΥΡΩ  καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα έως 10 άτοκων δόσεων.
AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561
IBAN: GR7002600500000380200751561

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω εκπαίδευση κατατίθενται ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας ή επιβεβαιωτικό e mail λήψης δικαιολογητικών.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών : Παρασκευή 3 Ιανουαρίου, 13:00

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: [email protected].

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ