Προσομοιώσεις Διαμεσολάβησης

Τον Δεκέμβριο του 2013, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Σύμπραξης (Management Partnership), χρηματοδότησε την παραγωγή τριών (3) videos προσομοίωσης Διαμεσολάβησης για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Την επιμέλειά τους ανέλαβαν 3 φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών: ΚΕΔΙΠ (Πειραιάς), ΙΝΚΔΘ (Θεσσαλονίκη) και ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Αθήνα), .

Οι θεματολογίες των προσομοιώσεων είναι: 
Διαμεσολάβηση σε Μισθωτική διαφορά (ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
Συνδιαμεσολάβηση σε Οικογενειακή διαφορά (ΚΕΔΙΠ)
Διαμεσολάβηση σε Εμπορική διαφορά (ΙΝΚΔΘ). 

 

Διαμεσολάβηση σε Εμπορική Διαφορά 

 

 

 

Διαμεσολάβηση σε Μισθωτική Διαφορά

 

 

 

Συνδιαμεσολάβηση σε Οικογενειακή Διαφορά

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ