Το ΙΚΔΘ ανακοινώνει νέο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, 20 - 21 Μαρτίου 2020

Δευτέρα, 24/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (N.4640/2019)

Ανταποκρινόμενο στις θεσμικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει συσταθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (www.europeanresolution.com) και την ADR-ODR International (http://www.adrodrinternational.com), πρωτοπορεί, παρέχοντας κατάρτιση και πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση.
Το Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο με δεδομένο το νέο νομοθετικό πλαίσιο τόσο διεθνώς όσο και σε εθνικό επίπεδο με τον Ν.4640/2019, την εισαγωγή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας σε οικογενειακές υποθέσεις και τον ενισχυμένο ρόλο του διαμεσολαβητή στις νέες διαδικασίες.
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνεται αποκλειστικά σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο στα πλαίσια της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης τους. Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 20 ώρες (άρθρο 27Β Ν.4640/2019).
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις, προσομοιώσεις ρόλων και αναλύσεις υποθέσεων με βάση τα ελληνικά δεδομένα συνδυαστικά με την εμπειρία και τις εξελίξεις διεθνώς.

Μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος:
• Ανάλυση του νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4640/2019). Υπαγόμενες διαφορές - Προσφυγή (εκούσια – υποχρεωτική) στη διαμεσολάβηση και διαδικασία επιλογής Διαμεσολαβητή. Υποχρεωτικότητα και είδος διαφορών που υπάγονται στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαδικασία διαμεσολάβησης - Η αμοιβή του διαμεσολαβητή -Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση.
• Εμβάθυνση στη συνειδητοποίηση του ρόλου του διαμεσολαβητή σε κάθε στάδιο.
• Χειρισμό των σύνθετων διαφορών.
• Κατανόηση της σημασίας των έντονων συναισθημάτων και των έντονα συγκρουσιακών προσωπικοτήτων.
• Κατανόηση της θεωρίας και πρακτικής της οικογενειακής διαμεσολάβησης
• Εισαγωγή στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων και δυναμικής οικογενειών με έμφαση στα συνέπειες της διάστασης και του διαζυγίου τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά
• Εισαγωγή στις βασικές δεξιότητες και τεχνικές της οικογενειακής διαμεσολάβησης, με έμφαση στις διαφορές επί περιουσιακών στοιχείων.

Περιλαμβάνονται: :
•Πρόγραμμα εκπαίδευσης προχωρημένου επιπέδου με ελάχιστη διάρκεια είκοσι (20) ωρών.
• 6 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.• Φωτοτυπημένο υλικό.
Ημερομηνία και κόστος προγράμματος: Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Μαρτίου 2020.
Οι ώρες εκπαίδευσης διαμορφώνονται ως ακολούθως: Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020: 09.00 – 19:00
Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 : 09.00 – 19:00

Αιτήσεις συμμετοχής : https://www.dsth.gr/aiteseis
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 9 Μαρτίου 2020
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €350.
Τηλ. Επικοινωνίας : 2313 311 342, 2310 528 509
Υπεύθυνη αιτήσεων : Αφροδίτη Σακελλαρίου – γραμματέας Ι.Κ.Δ.Θ.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ