Βιβλιογραφία για τη Διαμεσολάβηση

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2ος ΤΟΜΟΣ
 

Συγγραφείς: Ν. Τριάντος, Κ. Κυπρούλη, Μ. Φανού, Π. Ρεντούλης, Δ. Θεοχάρης, Κ. Κουτσουλέλος

Επιμέλεια: Κ. Κουτσουλέλος

Έκδοση 2016, Νομική Βιβλιοθήκη
ISBN: 978-960-562-633-4

 

 

Τα «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας 2ος τόμος» αποτελούν το δεύτερο μέρος ενός δίτομου έργου, που περιέχει περισσότερα από 175 υποδείγματα δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, ανακοπών, προτάσεων κλπ), γραμμένα στην δημοτική γλώσσα, εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία και ενημερωμένα με τις αλλαγές που επέφερε στον ΚΠολΔ ο Ν 4335/2015.

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από το γενικό μέρος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την απόδειξη, τις μικροδιαφορές, τη λογοδοσία, τη διανομή, τα ένδικα μέσα, τα ένδικα βοηθήματα, τις ειδικές διαδικασίες και τα ασφαλιστικά μέτρα.

Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από την εκούσια δικαιοδοσία, τη διαιτησία, την αναγκαστική εκτέλεση και την συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, όπου παρατίθενται σχολιασμένα υποδείγματα για τα εξής θέματα ενδιαφέροντος για τους διαμεσολαβητές:

 • Ρήτρα διαμεσολάβησης
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής διαφοράς σε διαμεσολάβηση
 • Συμφωνία των μερών κατά τη διαμεσολάβηση
 • Πρακτικό διαμεσολάβησης
 • Αίτηση μεταγραφής του πρακτικού διαμεσολάβησης
 • Ακύρωση του πρακτικού διαμεσολάβησης

 

Τα σχετικά υποδείγματα διευκολύνουν τους διαμεσολαβητές κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο επίλυσης διαφορών με διαμεσολάβηση, ενώ θα χρησιμεύσουν και σε δικηγόρους οι οποίοι θέλουν να παράσχουν στους εντολείς τους την καλύτερη δυνατή υποστήριξη κατά την προετοιμασία, ανάπτυξη και ολοκλήρωση μιας διαδικασίας διαμεσολάβησης (απόσπασμα βιβλίου).


H Διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Κατ’ άρθρο ανάλυση και ερμηνεία του Ν 3898/2010

Συγγραφέας:  Δημήτρης Θεοχάρης, Δικηγόρος, LLM, ΔΝ
Πρόλογος: Αντώνιος Καραμπατζός, Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών

Έκδοση 2015, Νομική Βιβλιοθήκη

ΙSBN 978-960-562-457-6

 

Το έργο Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποτελεί κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει αναλυτικά τον θεσμό της διαμεσολάβησης, όπως αυτός ισχύει στην Ελλάδα και διεθνώς.

Παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή του θεσμού της διαμεσολάβησης, από την εμφάνισή του στον αγγλοσαξονικό κόσμο έως την εισαγωγή του στην ελληνική έννομη τάξη. Επιπλέον, αναλύονται θεσμοί εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών οι οποίοι χρησιμοποιούνται διεθνώς και μοιάζουν μεν, διαχωρίζονται δε, από τον θεσμό της διαμεσολάβησης. Η συστηματοποιημένη παρουσίαση του κόσμου των ADR δεν σταματά, όμως, εδώ. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει άλλες διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που προβλέπονταν ή προβλέπονται στην ελληνική έννομη τάξη και να κατανοήσει ως προς τι διαφοροποιείται η διαμεσολάβηση σε σχέση με αυτές. Περαιτέρω, εξετάζονται ενδελεχώς τα χαρακτηριστικά του θεσμού, έτσι ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με τη διαμεσολάβηση προτού προχωρήσει στην κατανόηση των πιο εξειδικευμένων, νομικά, πτυχών της, οι οποίες και αναλύονται στο πλαίσιο της κατ’ άρθρο ερμηνείας του Ν 3898/2010. Για την ανάλυση έχουν ληφθεί υπόψη και οι διατάξεις του πρόσφατου Ν 4335/2015, οι οποίοι εισάγουν στον ΚΠολΔ τροποποιήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια διαμεσολαβητών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστών και ακαδημαϊκών, οι οποίοι ασχολούνται με την επίλυση ιδιωτικών διαφορών. Απευθύνεται, επίσης, σε υποψήφιους διαμεσολαβητές οι οποίοι επιζητούν ένα εγχειρίδιο αναφοράς για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, αλλά και σε φοιτητές νομικών σχολών που επιθυμούν να ενημερωθούν για τον θεσμό της διαμεσολάβησης. Το έργο συμπληρώνουν καταληκτικό κεφάλαιο με προτάσεις για την περαιτέρω εδραίωση του θεσμού, πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και λημματικό ευρετήριο (απόσπασμα του βιβλίου)


Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Διεθνής εμπειρία και ελληνική εφαρμογή.
Ερωτήματα που απαντώνται ανά ενότητα,
χρήσιμα υποδείγματα, Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία
(εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου)

Συγγραφείς: Σπύρος ΑντωνέλοςΕλένη Πλέσσα,
Δικηγόροι, Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές, Διαπιστευμένοι Εκπαιδευτές Διαμεσολαβητών
Προλογίζουν οι: Νικόλας Κανελλόπουλος, Φώτης Κωτσής  και Amanda Bucklow
Έκδοση 2014, Εκδόσεις Σάκκουλα
ΙSBN 978-960-93-4608-5

Απευθύνεται στο δικηγόρο, τον πολίτη και τον επιχειρηματία που θέλουν να ενημερωθούν για τη διαμεσολάβηση ως τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο για τον φοιτητή και τον εκπαιδευόμενο διαμεσολαβητή που προσεγγίζει τη διαμεσολάβηση ως νέο γνωστικό αντικείμενο.

Το βιβλίο ακολουθεί τέσσερις προσεγγίσεις:

 • Ιστορική αναδρομή (απόσπασμα του βιβλίου) και εξέλιξη του θεσμού στο χρόνο
 • Γεωγραφική αξιοποίησή της από τον κοινοτικό νομοθέτη για την ταχύτερη επίλυση των διαφορών και την αποσυμφόρηση της δικαστηριακής δικαιοσύνης
 • Διαδικαστική προσέγγιση, με ανάλυση βήμα-βήμα μιας διαδικασίας διαμεσολάβησης
 • Παράθεση υποδειγμάτων συμφωνητικών και άλλων σημαντικών εγγράφων, χρήσιμων για την νόμιμη και αποτελεσματική τέλεση μιας διαμεσολάβησης

Ανάμεσα στα μέρη: Ο Ουδέτερος Τρίτος
Στρατηγικές για μία επιτυχημένη διαμεσολάβηση

Συγγραφείς: Josh B. Stulberg, L. Love
Μετάφραση-Επιμέλεια: Μαίρη Ορφανού

 

Έκδοση 2014, Νομική Βιβλιοθήκη
ISBN: 978-960-562-297-8

 

Οι έμπειροι διαμεσολαβητές και εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, Josh B. Stulberg και Lela P. Love, ξεναγούν αναγνωστικό κοινό βήμα βήμα στον κόσμο της διαμεσολάβησης, παρουσιάζοντας τις βασικές του πτυχές. Η διαμεσολάβηση είναι μέθοδος κατεξοχήν σχεδιασμένη για να προάγει τον αυτοπροσδιορισμό και τη συνεργασία. Η διαμεσολαβητική διαδικασία αποτελεί μια δίκαιη, αποτελεσματική και δημιουργική μέθοδο για την επίλυση συγκρούσεων με τρόπο αξιοπρεπή και εποικοδομητικό.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που περιέχει βασικές πληροφορίες για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η μέθοδος της διαμεσολάβησης. Περιγράφονται οι ευκαιρίες για εποικοδομητικό χειρισμό διαφορών, ευκαιρίες που προσφέρει σε έναν διαμεσολαβητή η δυναμική της ανθρώπινης διαφορετικότητας, και πώς ο διαμεσολαβητής μπορεί να τις αξιοποιήσει με συνετό και αποτελεσματικό τρόπο (απόσπασμα του βιβλίου).

Η έκδοση αυτή περιέχει πλήθος παραδειγμάτων από πραγματικές υποθέσεις για όσους επιθυμούν περαιτέρω εξοικείωση με το αντικείμενο και πολλές πρακτικές συμβουλές για όσους θέλουν να εντάξουν τη διαμεσολάβηση στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, είτε ως διαμεσολαβητές είτε ως συμμετέχοντες σε μια διαμεσολάβηση. Το έργο συμπληρώνεται με βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.


Δικονομικά ζητήματα στο Οικογενειακό Δίκαιο
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου
 

Επιμέλεια: Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου

Έκδοση 2014, Νομική Βιβλιοθήκη
ΙSBN: 978-960-562-292-3

 

 

 

Το Νοέμβριο του 2013 έλαβε χώρα στο Ναύπλιο το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου, με θέμα «Δικονομικά ζητήματα στο ΟικογενειακόΔίκαιο». Τέθηκαν σοβαρά νομικά ζητήματα και προτάθηκαν λύσεις σχετικά με τη συγκρότηση των Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θ. Παπαζήση και Νικόλας Κανελλόπουλος), τη δικαστική και εξώδικη διαμεσολάβηση (Ιωάννα Στρατσιάνη και Σπύρος Λειβαδόπουλος), τη ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας του γονέα με το παιδί (Κ. Κουτσουλέλος, Σ. Ανδρεοπούλου, Π. Νικολόπουλος, Ν. Κουμουτζής) και την εκτέλεση της σχετικής απόφασης και τέλος με τα ειδικά θέματα που προκύπτουν στις οικογενειακές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας (Κ. Φουντεδάκη και Δ. Τσικρικάς). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι εισηγητές δεν στάθηκαν σε μία θεωρητική προσέγγιση, αλλά προχώρησαν σε προτάσεις χρήσιμες για την νομοθετική και δικαστηριακή πράξη (απόσπασμα του βιβλίου).


Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
10 στρατηγικές για όλους

Συγγραφείς: Kenneth Cloke, Joan Goldsmith
Μετάφραση-Επιμέλεια: Δήμητρα Γαβριήλ
Πρόλογος: Δημήτρης Μπουραντάς

Έκδοση 2014, Νομική Βιβλιοθήκη
ISBN: 978-960-562-241-1

 

 

Το βιβλίο συνδράμει  στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών στους χώρους εργασίας, προσφέροντας και αναλύοντας δέκα στρατηγικές-πολύτιμα εργαλεία,  για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς Kenneth Cloke και Joan Goldsmith, που αναγνωρίζονται διεθνώς ως αυθεντίες στον χώρο της διαμεσολάβησης, βασικός κανόνας στη διαχείρηση συγκρούσεων είναι... πως δεν υπάρχουν βασικοί κανόνες. Η επιτυχία έρχεται όταν η νόηση συγκεράζεται με το συναίσθημα, η ειλικρίνεια με την ενσυναίσθηση, η λογική με τη διάισθηση, το μυαλό με την καρδιά (απόσπασμα του βιβλίου).


Η Διαμεσολάβηση μέσα από το νόμο 3898/2010
(Νομοθεσία – Κατ’ άρθρο σχολιασμός)
Μία μέρα Διαμεσολάβησης

Συγγραφέας: Βασιλική Σκορδάκη
Δικηγόρος Αθηνών, Solicitor Αγγλίας & Ουαλίας,
CEDR  Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Έκδοση 2012, Βασιλική Σκορδάκη
ΙSBN 978-960-93-4608-5

 

Η έκδοση περιλαμβάνει: Το νόμο 3898/2010 και την αιτιολογική του έκθεση, την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διαμεσολάβηση, το Π.Δ. και τις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, το άρθρο 7 του Ν. 4055/2012, τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τη Διαμεσολάβηση, τον κατ’ άρθρο σχολιασμό του Ν. 3898/2010, την Διαμεσολάβηση στην Πράξη κ.ά.

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου της κ. Σκορδάκη, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα του Δ.Σ.Α., ο Προϊστάμενος του Εφετείου Αθηνών, Πρόεδρος Εφετών και CEDR Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, κ. Χαράλαμπος Μαχαίρας, τόνισε ότι η συγγραφέας είναι η πρώτη διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στην Ελλάδα και ότι το βιβλίο της είναι το πρώτο για τη διαμεσολάβηση στη χώρα μας, επαινώντας τη για το διακαή της πόθο για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση. Ως προς το περιεχόμενο του βιβλίου, επεσήμανε ότι δίνει μια σαφή ιδέα για το τι σημαίνει διαμεσολάβηση (απόσπασμα του βιβλίου), τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, με τον κατ’ άρθρο σχολιασμό του Ν. 3898/2010 στο πρώτο μέρος του και στη συνέχεια, με την παραστατική, μια μέρα διαμεσολάβησης.


Η Διαμεσολάβηση στο σχολείο και την κοινωνία
Επανορθωτική  Δικαιοσύνη –
Σχολική Διαμεσολάβηση –
Ποινική συνδιαλλαγή

Επιστημονική Επιμέλεια: Θεόδωρος Β. Θάνος,
Λέκτορας Παν/μιου Ιωαννίνων

Έκδοση 2011, Εκδόσεις Πεδίο
ΙSBN: 978-960-9405-78-2

 

H Διαμεσολάβηση προωθεί τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη των ατόμων, ενισχύει τον ρόλο του θύματος και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του έργου των θεσμοθετημένων οργάνων (συλλόγου εκπαιδευτικών, ποινικής δικαιοσύνης κ.λπ.), προάγοντας συγχρόνως μια εναλλακτική μέθοδο και μια διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση των διαφορών. 

Ο παρών συλλογικός τόμος απαρτίζεται από τρία μέρη:

 • Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην επανορθωτική-αποκαταστατική δικαιοσύνη, η οποία αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η διαδικασία της διαμεσολάβησης. 
 • Το δεύτερο μέρος αφορά τη σχολική διαμεσολάβηση και παρουσιάζει θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με τη διαδικασία εφαρμογής της στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Στο τρίτο μέρος εξετάζεται η ποινική συνδιαλλαγή, η οποία αποσκοπεί στην εξώδικη επίλυση ποινικών διενέξεων.

Το βιβλίο συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για φοιτητές, εκπαιδευτικούς, δικηγόρους και άλλες επαγγελματικές ομάδες, καθώς και για απλούς αναγνώστες με ανάλογα ενδιαφέροντα.


Η Διαμεσολάβηση στις Αστικές και Εμπορικές Διαφορές
Πρακτικά και Συμπεράσματα του Διεθνούς Σεμιναρίου
«Αστική & Εμπορική Διαμεσολάβηση στις Διασυνοριακές Διαφορές»

Επιμέλεια: Ιωάννα Αναστασοπούλου (ΕλλΚΔΔ)
ΔΝ, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CEDR

Προλογίζουν οι: Νικόλας Κανελλόπουλος  και Ελευθέριος Σταυρόπουλος

Έκδοση 2011, Νομική Βιβλιοθήκη
ΙSBN 978-960-272-807-9

 

Πρόκειται για μία, από τις πρώτες ελληνικές εκδόσεις, που πραγματεύεται το νόμο 3898/2010. Αποτελεί την καταγραφή των πρακτικών και συμπερασμάτων του πρώτου Διεθνούς Σεμιναρίου για τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2007 στην Αθήνα.

Στο βιβλίο περιέχονται οι ομιλίες κορυφαίων παραγόντων της Διαμεσολάβησης στην Ευρώπη και διεθνώς, και επιτρέπει να αναφανούν οι πρώτοι προβληματισμοί, αντιρρήσεις και σχόλια πάνω στο θεσμό αυτό από το ελληνικό κοινό που ουσιαστικά τον αγνοεί.

Η έκδοση χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες: α) Το νομικό καθεστώς της Διαμεσολάβησης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) Δικαστές και Διαμεσολάβηση, γ) Πολιτική Δικονομία και Διαμεσολάβηση, δ) Η πρακτική της Διαμεσολάβησης, ε) Διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση, και στ) Ο Διαμεσολαβητής. Ιδιαίτερης αξίας είναι οι συγκριτικές προσεγγίσεις που τίθενται στη διάθεση του αναγνώστη, αφού μεταξύ άλλων εξετάζονται η οικογενειακή Διαμεσολάβηση στη Γαλλία, ενώ στη δεύτερη θεματική ενότητα εξετάζεται η σχέση των δικαστών με τη Διαμεσολάβηση στη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, και την Αγγλία (απόσπασμα του βιβλίου).


H Σχολική Διαμεσολάβηση
Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη διαχείριση της βίας και του εκφοβισμού

Συγγραφέας:  Βάσω Αρτινοπούλου,
Αν. Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου

Συνεργασία: Χριστίνα Καλαβρή, Ηρώ Μιχαήλ

Έκδοση 2010, Νομική Βιβλιοθήκη
ISBN: 978-960-272-753-9

 

 

Το έργο «Η Σχολική Διαμεσολάβηση» έχει ως στόχο, αφενός την εξέταση του φαινομένου της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού (bullying) και αφετέρου την παρουσίαση του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης (απόσπασμα του βιβλίου), δηλαδή την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών.

Η δομή του βιβλίου περιλαμβάνει θεωρητικές, ερευνητικές και πρακτικές/εφαρμοσμένες προσεγγίσεις. Αρχικά επιχειρείται να ενταχθεί η σχολική διαμεσολάβηση στο πλαίσιο και στους στόχους της επανορθωτικής δικαιοσύνης και να οριοθετηθεί  το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, μέσα από το οποίο προτείνεται η εφαρμογή της στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.

Αποτυπώνονται η έννοια, το πλαίσιο, οι αρχές, η διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης (μοντέλα σχολικής διαμεσολάβησης, η επιλογή διαμεσολαβητών, καθώς και  η εφαρμογή της στη χώρα μας, μέσα πό την ολοκληρωμένη υλοποίηση του προγράμματος διαμεσολάβησης σε γυμνάσιο για δύο συνεχή σχολικά έτη.

Επίσης περιλαμβάνονται το υποστηρικτικό υλικό της εκπαίδευσης των μαθητών ως διαμεσολαβητών, οι εργασίες των εκπαιδευμένων, ενώ, τέλος και για καθαρά χρηστικούς λόγους, παρατίθεται η ορολογία της σχολικής διαμεσολάβησης, που στοχεύει στην εξοικείωση των ενδιαφερομένων με το περιεχόμενο και τους στόχους της σχολικής διαμεσολάβησης.

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ