Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών

Τρίτη, 05/01/2021

Μετά από ερωτήματα και αναφορές που δεχθήκαμε, αναφορικά με το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, και αν αυτό έχει τροποποιηθεί το διάστημα της πανδημίας, σας ενημερώνουμε ότι  δεν έχει γίνει καμία αλλαγή ως προς το περιεχόμενο και τρόπο εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 27 σημ. Α του Ν. 4640/2019, «Το ελάχιστο περιεχόμενο του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών κα της εξεταστέας ύλης υποψηφίων διαμεσολαβητών απαιτεί τουλάχιστον ογδόντα (80) ώρες διδασκαλίας, από τις οποίες τουλάχιστον πενήντα (50) ώρες δια ζώσης παρακολούθησης…»

 Στους Φορείς που πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις κατά παράβαση όσων ορίζει ο νόμος, θα επιβληθούν λόγω μη τήρησης νομίμων υποχρεώσεων  οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 8 του Ν.4640/2019: α) σύσταση προς συμμόρφωση, β) προσωρινή ανάκληση της άδειας του Φορέα από έναν (1) μήνα έως και έξι (6) μήνες, γ) οριστική ανάκληση της άδειας του Φορέα.

 Επισημαίνεται ότι, Διαμεσολαβητές που δεν έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 27 του Ν. 4640/2019, δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στις εξετάσεις διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά το άρθρο 28 παρ.2 Β. β ιδίου Νόμου.

Εάν  υπάρξει νομοθετική μεταβολή θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

 

Από τη γραμματεία της Κ.Ε.Δ

 

Αικατερίνη Γ. Μάρου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ