Πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών από το ΙΔΕΜΕΔ

Παρασκευή, 31/07/2020

Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

80 ώρες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής δια ζώσης εκπαίδευσης

Δευτέρα 31/8 ώρες 09:00 έως 20:00 Τρίτη 1/9 ώρες 09:00 έως 20:00 Τετάρτη 2/9 ώρες 09:00 έως 20:00 Πέμπτη 3/9 ώρες 09:00 έως 20:00 Παρασκευή 4/9 ώρες 09:00 έως 20:00 Σάββατο 5/9 ώρες 09:00 έως 20:00

Μετά το πέρας της δια ζώσης εκπαίδευσης θα ακολουθήσει ενισχυτική εκπαίδευση και εξετάσεις, η δομή και η διάρθωση των οποίων θα ανακοινώνονται κατά τη διεξαγωγή της δια ζώσης εκπαίδευσης

Τοποθεσία

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7
Αμφιθέατρο «ΕΡΜΗΣ» (6
ος όροφος) & αίθουσα διαλέξεων (5ου ορόφου)

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα καθορίζονται εξαιρετικώς για τον κύκλο αυτό σε 900€

Αριθμός Συμμετεχόντων

21 άτομα κατ` ανώτατο όριο
(έχουν ληφθεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια όλων
)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι θέσεις για τον κύκλο αυτό είναιήδηπεριορισμένες και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-3003 296 προκειμένου να τους αποστέλλεται το αναγκαίο έντυπο συμμετοχής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Καταβολή Διδάκτρων
2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής– υπεύθυνης δήλωσης 3. Υποβολή των κάτωθι απαιτούμενων δικαιολογητικών:

Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών φορέα αναγνωρισμένου κύρους της αλλοδαπής και
Απόσπασμα ποινικού μητρώου που αποδεικνύει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)
(Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν στον Φορέα έως την έναρξη της εκπαίδευσης)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις πρόνοιες του Ν 4640/2019. Βασικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι αδειοδοτημένο από το Program on Negotiation at Harvard Law School το οποίο είναι στρατηγικός Εταίρος του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ..

Πληροφορίες: Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-3003296 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

To Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.), με κύριους εταίρους την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, κορυφαίους Καθηγητές και των τριών Νομικών Σχολών της χώρας μας, καθώς και έγκριτους νομικούς αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν4640/2019 ως Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών προκειμένου να παρέχει προγράμματα βασικής εκπαίδευσης αλλά και μετεκπαίδευσης.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ