Νέα

Ανακοινώσεις Τετάρτη, 15/07/2020

Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 2 – 12 Σεπτεμβρίου 2020

 

Δυνατότητα παρακολούθησης των τριών πρώτων ημερών της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (Τετάρτη 2/9, Πέμπτη 3/9 & Παρασκευή 4/9 2020)

Αιτήσεις ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 (https://www.dsth.gr/aiteseis)

Αποστολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Εξόφληση διδάκτρων έως τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 1400,00 € (...

Ανακοινώσεις Δευτέρα, 13/07/2020

Δελτίο Τύπου

 

Πραγματοποίηση Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης  (ΥΑΣ) στις εγκαταστάσεις του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών -  «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Παρέχεται η δυνατότητα στους Δικηγόρους Αθηνών να πραγματοποιούν την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, όπως και τη διαμεσολάβηση σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις του ΑΚΚΕΔ - «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Το κόστος για την ΥΑΣ,...

Ανακοινώσεις Δευτέρα, 13/07/2020

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου (δια ζώσης)

από 1η έως 10 Σεπτεμβρίου 2020 (on line – εξ αποστάσεως)

 

    Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) ανακοινώνει νέο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών. Το πρόγραμμα ενώνει τη θεωρία και τις τεχνικές...

Ανακοινώσεις Τετάρτη, 08/07/2020

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει τη δυνατότητα εγγραφής στον 1ο κύκλο ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4640/2019. 

Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του κύκλου έχει οριστεί η 21η Σεπτεμβρίου 2020

Η εγγραφή στο πρόγραμμα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον από τον χρόνο υποβολής της αίτησης έως και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων (21 άτομα ανά κύκλο εκπαίδευσης), εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του Ν. 4640/2019 εκ μέρους των υποψηφίων. 

Για αναλυτικές πληροφορίες...

Ανακοινώσεις Παρασκευή, 03/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

τον ΙΟΥΛΙΟ (2020)

 α) εκπαίδευση δια ζώσης (16, 17 & 18/7/2020)

και β) εκπαίδευση On Line (20, 21, 23/7/2020 & 3, 4/8/2020)

Ν ο μ ι κ ό    Π λ α ί σ ι ο  Ν. 4640/ 2019 

Προγράμματα...

Ανακοινώσεις Τρίτη, 30/06/2020

Η Επιτροπή Εξετάσεων αποτελούμενη από τους: Ευτύχιο Νικόπουλο, Πρόεδρο, Χρυσούλα Πλατιά, αναπλ. Πρόεδρο, και μέλη, Δημήτριο Μελίδη, Γεώργιο Κατραχούρα, Ρωξάνη Κωστατζίκη, Δημήτριο Μάντζο, Αθανάσιο Δράγιο, Ανδρέα Νικολόπουλο, ο οποίος αντικαταστήθηκε από τον Σταύρο Τσορμπατζόγλου, ύστερα από την διεξαγωγή της διαδικασίας, εξέδωσε αποτελέσματα, τα οποία κατέθεσε στην Κ.Ε.Δ..

Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τα άρθρα 202 και 203 του Ν. 4512/2018, προέβη στην διαπίστευση των επιτυχόντων στις Εξετάσεις Υποψηφίων Διαμεσολαβητών περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 και ενέκρινε την εγγραφή τους στο Μητρώο...

Ανακοινώσεις Δευτέρα, 29/06/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

Ν ο μ ι κ ό    Π λ α ί σ ι ο  Ν. 4640/ 2019 

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2020

---------------------------------

Ανακοινώσεις Τρίτη, 23/06/2020

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

(Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019)

09-12 Ιουλίου 2020

Διάρκεια 24 ώρες

Δηλώσεις Συμμετοχής

 

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης N. 4640/2019) που...

Ανακοινώσεις Δευτέρα, 22/06/2020

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Από 6 έως 22.07.2020

 

    Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) ανακοινώνει νέο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών. Το πρόγραμμα ενώνει τη θεωρία και τις τεχνικές διαμεσολάβησης με το εμπορικό και αστικό δίκαιο εντός του πλαισίου των οποίων εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος τρόπος επίλυσης των διαφορών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που διενεργείται βάσει του νέου Ν. 4640...

Ανακοινώσεις Παρασκευή, 19/06/2020

Tο ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Λ. ενόψει της από 1/7/2020 επανέναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής της διαμεσολάβησης διοργανώνει το κάτωθι πρόγραμμα μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών διάρκειας  20 ωρών:

Advanced Mediation Training 

(Υπό το πρίσμα του νόμου 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση  και με έμφαση στις ενέργειες και δεξιότητες που απαιτούνται  από τους διαμεσολαβητές για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία και για την αποτελεσματική διαχείριση υποθέσεων τακτικής διαδικασίας και οικογενειακών διαφορών.)

Συνοπτικό περιεχόμενο σεμιναρίου: 

- προετοιμασία,...

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα