ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Αναζήτηση Διαμεσολαβητή
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Έδρα Πρωτοδικείου: ΑΘΗΝΩΝ
Κινητό: 6945591182
Είδη Διαφοράς: ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Πατρώνυμο
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜ
1108
Ιδιότητα
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Περιοχή
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΚ
142 33
Επαγγελματική Έδρα
ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 65 - 67
Τηλέφωνο
6948655289
Οικ. Διαμεσολαβητής
Βιογραφικό
-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Έδρα Πρωτοδικείου: -
Κινητό: 6932492570
Είδη Διαφοράς: -
Πατρώνυμο
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΜ
2824
Ιδιότητα
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Περιοχή
-
ΤΚ
-
Επαγγελματική Έδρα
-
Website
-
Οικ. Διαμεσολαβητής
Οχι
Βιογραφικό
-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Έδρα Πρωτοδικείου: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Κινητό: 6942462051
Είδη Διαφοράς: ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Πατρώνυμο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΜ
1397
Ιδιότητα
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Περιοχή
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΚ
21100
Επαγγελματική Έδρα
ΝΑΥΠΛΙΟ
Website
-
Οικ. Διαμεσολαβητής
Οχι
Βιογραφικό
-