Πέμπτη, 02/09/2021
Καλούνται οι Φορείς Εκπαίδευσης να διαβιβάσουν στην Κ.Ε.Δ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή, όσων έχουν ήδη καταρτιστεί, στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών και όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 ΦΕΚ Β' 4017/31.8.2021.    Η υποβολή των στοιχείων και των...
Δευτέρα, 12/07/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ   Η Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε εφαρμογή του άρθρου 28 παρ.2Β.ε. του ν. 4640/2019, μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων,...
Σάββατο, 03/07/2021
         Σας ενημερώνουμε ότι από την 5η Ιουλίου 2021 επιτρέπεται στους αδειοδοτημένους Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολάβησης η διενέργεια του προγράμματος βασικής εκπαίδευσης με φυσική παρουσία με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην  υπό στοιχεία  Δ1α/ΓΠ.οικ....
1
2
3

ΝΕΑ

Αιτήσεις ηλεκτρονικά έως  (https://www.dsth.gr/aiteseis) τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021. 

Αποστολή δικαιολογητικών & εξόφληση διδάκτρων  έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 350 € (δυνατότητα...

Όποιος από τους συμμετέχοντες αδυνατεί να παραβρεθεί στις προφορικές εξετάσεις πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που διεξάγονται την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021, λόγω αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας...

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση, εξ αποστάσεως,

4 – 7 Οκτωβρίου 2021

 

100 ώρες (50 ώρες δια ζώσης και 50 ώρες εξ αποστάσεως) Τμήματα έως και 9 άτομα 15 - 18 Οκτωβρίου 2021: 1ο μέρος της δια ζώσης Δώρο 3 προγράμματα μετεκπαίδευσης στην οικογενειακή, σχολική και ενδοεταιρική διαμεσολάβηση

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης...

Νομικό πλαίσιο 41917 οικ/26.08.2021 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής των Διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών» 

Το ΙΝΚΑΔΑ (NIKI MEDIATION) σε συνεργασία με το Eλληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛΚΕΔ-ADR...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ON LINE  

Ν ο μ ι κ ό    Π λ α ί σ ι ο  Ν. 4640/ 2019 & 41917 οικ/26.08.2021 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής των Διαμεσολαβητών στο «Ειδικό...

Εγγραφή στο Front page feed