Θεσμικό Πλαίσιο

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης περιλαμβάνεται στον  ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α΄ 190/30-11-2019), το 3ο άρθρο του οποίου τροποποιήθηκε από το άρθρο 65 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄ 204/16-12-2019)  στον οποίο ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με τον θεσμό ζητήματα. Στον ίδιο νόμο περιέχονται και οι διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, καθώς και όλες οι σχετικές με την κατάρτιση, εκπαίδευση και διαπίστευση διαμεσολαβητών ρυθμίσεις.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ