ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Αναζήτηση Διαμεσολαβητή
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΑΟΥΜ
Έδρα Πρωτοδικείου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Είδη Διαφοράς: ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Πατρώνυμο
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΜ
1770
Ιδιότητα
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Περιοχή
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΚ
54626
Επαγγελματική Έδρα
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Β
Τηλέφωνο
2310511014
Οικ. Διαμεσολαβητής
Βιογραφικό
PDF icon cv-naoum-09012020-pdf.pdf