Είσοδος Πολίτη

Σε περίπτωση που ο ενάγων είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να κάνετε είσοδο με του κωδικούς taxisnet του ΑΦΜ του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που ο ενάγων δεν διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ η αίτηση γίνεται με τα στοιχεία του συνηγόρου και τα στοιχεία του ενάγοντος συμπληρώνονται στο πεδίο "Περισσότεροι Επισπεύδοντες".