1ος κύκλος Κτηματολογικής Διαμεσολάβησης από τον ΕΟΔΙΔ - Έναρξη: Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Πέμπτη, 08/09/2022

Ο ΕΟΔΙΔ, leader στον χώρο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ανακοινώνει την έναρξη προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών σε συνεργασία με διακεκριμένους εκπαιδευτές και practitioners από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας είναι αδειοδοτημένος από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατυπώσεις του Ν 4640/2019, από τον Απρίλιου του 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της Διαμεσολάβησης, σε συνεργασία με διακεκριμένους Εκπαιδευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία, διασφαλίζοντας υψηλών προδιαγραφών βιωματική και διαδραστική εκπαίδευση, που καλύπτει όλο το φάσμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση της Διαμεσολάβησης στην πράξη καθώς και την περαιτέρω συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση των Διαμεσολαβητών.

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην κτηματολογική διαμεσολάβηση έχει κύριο στόχο του την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τον διαμεσολαβητή που επιθυμεί να ασχοληθεί με υποθέσεις διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, αλλά και γενικότερα με υποθέσεις που αφορούν σε θέματα εμπράγματου και κτηματολογικού δικαίου.

Έναρξη 1ου Κύκλου Κτηματολογικής Διαμεσολάβησης: Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

  • Διάρκεια: 22 ώρες
  • Διαθέσιμες 21 θέσεις εκπαιδευομένων

Το Πρόγραμμα έχει οργανωθεί κατά τρόπο ώστε οι ενδιαφερόμενοι να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες του κτηματολογικού δικαίου, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες διόρθωσης των ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών, και τελικά να αποκτήσουν τα εργαλεία προκειμένου να καθοδηγήσουν τα μέρη στην εξεύρεση της καλύτερης λύσης που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων.

  • Ενότητα 1: Ν 2308/1995 - Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου: Διαδικασία από τη συλλογή δηλώσεων έως την περαίωσή της και τις πρώτες εγγραφές
  • Ενότητα 2: Εμπράγματες αγωγές - Η αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6§2
    Ν 2664/1998: Δογματική θεμελίωση - θεωρητική προσέγγιση - πρακτικές προεκτάσεις
  • Ενότητα 3: Διορθώσεις (δικαστικές & εξωδικαστικές) ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών: Θεωρητική ανάλυση και πρακτικά ζητήματα
  • Ενότητα 4: Ο έλεγχος νομιμότητας και η καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά φύλλα
  • Ενότητα 5: Ο ρόλος του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών στο πρακτικό διαμεσολάβησης
  • Προσομοίωση επίλυσης κτηματολογικής διαφοράς

 

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του ΕΟΔΙΔ 

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 450€ ενώ έως 15 Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει προσφορά προεγγραφών με έκπτωση 15% στα 382,50€.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ