3ος Κύκλος Μαθημάτων για το Πρόγραμμα ''Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών'' απο το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ