Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Διαπίστευση Διαμεσολαβητών που συμμετείχαν με επιτυχία στη Β ' εξεταστική, διαπίστευσης Διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έτους 2022

Τετάρτη, 11/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ Β΄ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2022 
 
Η Επιτροπή Εξετάσεων, με πρόεδρο την κ. Μαρία Σιμιτσή – Βετούλα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γραπτών και προφορικών εξετάσεων των υποψήφιων διαμεσολαβητών, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 28  του ν.4640/2019, εξέδωσε αποτελέσματα τα οποία γνωστοποίησε στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης. 

Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.ζ.,  διαπίστευσε τους διαμεσολαβητές που συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις και ενέκρινε την εγγραφή τους στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 
Από τη γραμματεία της Κ.Ε.Δ.
 
Αικατερίνη Μάρου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ