ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ (on line) ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, Διάρκειας 20 ωρών στα τέλη ΙΟΥΝΙΟΥ με αρχές ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Τρίτη, 18/06/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ (on line) ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΣΤΗΝ  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, Διάρκειας 20 ωρών 

στα τέλη ΙΟΥΝΙΟΥ με αρχές ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

 Νομοθετικό  Π λ α ί σ ι ο  Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4821/2021 & την ΚΥΑ 70058 οικ/2021 

 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής των Διαμεσολαβητών στο «Μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών» 

 

---------------------------------

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.), ο πρώτος φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών στην Ελλάδα που ιδρύθηκε με τη σύμπραξη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και των Επιμελητηρίων του Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π, Ε.Ε.Π και Β.Ε.Π), υπό τη νέα διοίκηση  του, φιλοδοξεί με τη συνεργασία πλέον έμπειρων και διακεκριμένων εκπαιδευτών και εξειδικευμένων εισηγητών να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕ.ΔΙ.Π. ανταποκρινόμενο στις υψηλές απαιτήσεις κατάρτισης των κτηματολογικών διαμεσολαβητών ανακοινώνει την 9η του διαδικτυακή (on line) μετεκπαίδευση στην Κτηματολογική Διαμεσολάβηση, το πρόγραμμα της οποίας πληροί τις προϋποθέσεις για την εγγραφή των συμμετεχόντων στο μητρώο κτηματολογικών διαμεσολαβητών σύμφωνα με τον Νόμο 2664/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 4821/2021 και την ΚΥΑ 70058 οικ/2021.

Το πρόγραμμα, σχεδιασμένο από τις εξειδικευμένες σε θέματα κτηματολογίου και διαμεσολάβησης κ.κ. Δανάη Καρκούλια, Δρ. Διονυσία-Γεωργία Περπερίδου, Δήμητρα Τριανταφύλλου και με ειδικό εισηγητή τον Αν. Καθηγητή Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. κ. Ζαφείριο  Τσολακίδη,  συμπυκνώνει τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίσει στους εκπαιδευόμενους του την άρτια κατάρτιση τόσο στο αντικείμενο των κτηματολογικών διαφορών όσο και στον ειδικό σχεδιασμό της διαδικασίας επίλυσης του αντικειμένου αυτού από την επιτυχή υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) έως την εποικοδομητική διεξαγωγή της κύριας διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί ολόκληρο εξ αποστάσεως, με σύγχρονη μέθοδο (on line), διάρκειας 20 ωρών, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Η παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην κτηματολογική διαμεσολάβηση από το ΚΕ.ΔΙ.Π. και στη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών. 

 

Χρονοδιάγραμμα Εξ αποστάσεως (online) Κτηματολογικής εκπαίδευσης  ημερών Μαρτίου 2024 :

Ημέρες

Ώρες 

26-Ιουν

Τετάρτη

από 04:30 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

27-Ιουν

Πέμπτη

από 04:30 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

3-Ιουλ

Τετάρτη

από 04:30 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

4-Ιουλ

Πέμπτη

από 04:30 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

 

Δίδακτρα 

Το κόστος του νέου προγράμματος της κτηματολογικής διαμεσολάβησης ανέρχεται στο ποσό των 420,00 ευρώ, όμως για όσους εγγραφούν μέχρι την  Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 380,00 ευρώ (early bird). 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται είτε σε λογαριασμό του ΚΕ.ΔΙ.Π. στην τράπεζα EUROBANK A.E., είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του livepay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 4 άτοκων δόσεων. 

 

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561 

IBAN: GR70 0260 0500 0003 8020 0751 561 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής): 

1. Αίτηση (επισυνάπτεται)

2. α) για εκπαιδευμένο διαμεσολαβητή/τρια : Αντίγραφο τίτλου εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή/τριας ή βεβαίωση από τον Φορέα Εκπαίδευσης και 

β) για διαπιστευμένο/η διαμεσολαβητή/τρια : Αντίγραφο τίτλου εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή/τριας ή βεβαίωση από τον Φορέα Εκπαίδευσης ή βεβαίωση διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (εκδίδεται από την ιστοσελίδα της διαμεσολάβησης του Υ.Δ. : www.diamesolavisi.gov.gr).

3. Αποδεικτικό συναλλαγής τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων. 

 

Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής έως : 

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

 

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών εν όψει της δημιουργίας του Ειδικού Μητρώου Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών, όπως αυτό προβλέπεται συνδυαστικά από τους Ν. 4640/2019,  Ν. 4821/2021 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσα ΚΥΑ 70058οικ./31-12-2021 (Β 6444), περιλαμβάνει:

 • Βασικές Αρχές Εμπραγμάτου - Κτηματολογικού Δικαίου
 • Κτηματογράφηση (Ν. 2308/1995) και Διαμεσολάβηση 
 • Παρουσίαση υπόθεσης Κτηματολογικής Διαφοράς (case study) 
 • Αρχικές Εγγραφές Κτηματολογίου (Ν.2664/1998, Ν. 4821/2021) και Διαμεσολάβηση 
 • Διαδικασία Διαμεσολάβησης σε Κτηματολογικές Διαφορές 
 • Χωρική Βάση Εθνικού Κτηματολογίου 
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές Κτηματολογίου 
 • Προσομοίωση υπόθεσης Κτηματολογικής Διαφοράς – Ανατροφοδότηση  
 • Συζήτηση – Q & A 

Οι  Εκπαιδευτές – Εισηγητές του Προγράμματος Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών, είναι: 

 • Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δίκαιου στη Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
 • Δανάη Ι. Καρκούλια, Δικηγόρος Mag. Iur. Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών 
 • Δρ. Διονυσία – Γεωργία Χ. Περπερίδου, ΑΤΜ Επιστημονικός Συνεργάτης Κτηματολογίου και Πολεοδομίας ΠΑ.Δ.Α. 
 • Δήμητρα Κ. Τριανταφύλλου, Δικηγόρος LLM, Διαμεσολαβήτρια, Διαιτητής, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

 

*Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτριών θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.Π. 

(www.Kedip.gr/εκπαιδευτές/).

Για το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς - «ΚΕ.ΔΙ.Π.»

 

Ο Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας

Ηλίας Ι. Κλάππας                         Χρίστος Α. Τσάλλος

 

 

 

Ο Διευθυντής                             Η Συντονίστρια

Σωτήρης Χ. Μπούρος                     Μαρία-Παρθένα Φ. Γεωργιάδου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ