ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΜΙΚΤΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE (04 - 21 ΝΟΕ) 2021 από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

Τετάρτη, 06/10/2021

54ος κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης 

ΝΕΑ (ΜΙΚΤΗ) ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ : 4 – 21 Νοεμβρίου 2021  

δια ζώσης & εξ αποστάσεως (online)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ COVID 19 :  Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες για τη δια ζώσης εκπαίδευση θα γίνουν, εφόσον, το επιτρέπουν οι συνθήκες με τους περιορισμούς, λόγω Covid-19.

     Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) είναι το πρώτο Κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του ΔΣΠ, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΒΕΠ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΕΠ). Το ΚΕΔΙΠ εδρεύει στον Πειραιά και στεγάζεται σε κτίριο ειδικά διαμορφωμένο για την διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων, την κατάρτιση και εκπαίδευση επαγγελματιών σχετικά με τη διαμεσολάβηση. 

Από το 2012 που δημιουργήθηκε έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 50 Κύκλοι Βασικής εκπαίδευσης κατάρτισης διαμεσολαβητών, περισσότεροι από 20 Κύκλοι εκπαίδευσης στην Οικογενειακή διαμεσολάβηση, αρκετά Εργαστήρια Οικογενειακής διαμεσολάβησης, καθώς κι εκπαιδεύσεις Σχολικής και Τραπεζικής διαμεσολάβησης. Από το ΚΕΔΙΠ έχουν αποφοιτήσει εκατοντάδες επαγγελματίες, οι οποίοι είναι σήμερα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης που διδάσκεται στο ΚΕΔΙΠ ενώνει τη θεωρία και τις τεχνικές διαμεσολάβησης με το εμπορικό και αστικό δίκαιο εντός του πλαισίου των οποίων εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος τρόπος επίλυσης των διαφορών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που διενεργείται βάσει του νέου Ν. 4640/2019 έχει διάρκεια ογδόντα πέντε (85) ώρες, και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

α) Προετοιμασία: Μελέτη-Προετοιμασία υλικού εξ αποστάσεως,  πριν την έναρξη της εκπαίδευσης.

β)  Δια ζώσης εκπαίδευση και εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

    Το τμήμα του προγράμματος που αφορά στη θεωρία της διαμεσολάβησης, θεωρία συγκρούσεων, τεχνικές επίλυσης διαφορών, διαπραγματεύσεις, δεοντολογία, εφαρμοσμένα παιχνίδια ρόλων κ.λ.π., διάρκειας εξήντα  πέντε (65) ωρών (63 διδακτικές ώρες και 2 ώρες προετοιμασίας), δημιουργήθηκε από το διακεκριμένο Έλληνα Διαμεσολαβητή και Εκπαιδευτή στη Διαμεσολάβηση, κ. Σπύρο Λειβαδόπουλο. Το τμήμα του προγράμματος που αφορά στα νομικά μαθήματα (εμπορικό δίκαιο , αστικό δίκαιο, Ν. 4640/19, Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52/ΕΚ), δέκα έξι (16) διδακτικών ωρών, επιμελήθηκε η διακεκριμένη Καθηγήτρια του Εμπορικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), κα Λία Αθανασίου. Το τμήμα του προγράμματος που αναφέρεται στην ανάλυση του Ελληνικού Νόμου Ν. 4640/19 και της Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52/ΕΚ διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, έχει επιμεληθεί η δικηγόρος, διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών κα Εύη Σταυρουλάκη.

    Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος, είναι η εναρμόνιση της θεωρίας και των πρακτικών της διαμεσολάβησης με την ελληνική έννομη τάξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από εξειδικευμένες, ανά στάδιο διαδικασίας διαμεσολάβησης, ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων προσαρμοσμένα στην ελληνική νομική πραγματικότητα, εργασίες για το σπίτι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, βιωματικές προσομοιώσεις διαμεσολαβητικής διαδικασίας από τους εκπαιδευτές, διδασκαλία σύμφωνη με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, εισήγηση ψυχολόγου σε εξειδικευμένα ζητήματα διαχείρισης συναισθημάτων,  βασική θεωρία και τεχνικές διαπραγματεύσεων, διδακτέα ύλη γενικών αρχών εμπορικού και αστικού δικαίου καθώς και νομικών ενοτήτων που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στην πράξη. 

    Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εστιάζει σε όλες τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις του θεσμού της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Έχει δημιουργηθεί προκειμένου να προσφέρει πλήρη θεωρητική κατάρτιση αλλά και υποστήριξη στα πρακτικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής. 

    Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατόχους ισοδυνάμου πτυχίου της αλλοδαπής.

     Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης διάρκειας 85 ωρών, όπως αναλυτικά παρατίθεται ανωτέρω, και περάσουν με επιτυχία τη γραπτή και προφορική αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος, θα λάβουν Τίτλο Πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή από το ΚΕ.ΔΙ.Π. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις  που διενεργούνται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης σύμφωνα με το Ν. 4640/2019, προκειμένου να διαπιστευθούν και να εγγραφούν στα Μητρώα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της (μικτής) βασικής εκπαίδευσης διαμεσολάβησης :

Ημέρες εκπαίδευσης δια ζώσης

Ώρες 

12-Νοε

Παρασκευή 

από 09:00 π.μ. έως 07:00 μ.μ.

13-Νοε

Σάββατο 

από 09:00 π.μ. έως 07:00 μ.μ.

14-Νοε

Κυριακή

από 09:00 π.μ. έως 07:00 μ.μ.

19-Νοε

Παρασκευή 

από 09:00 π.μ. έως 07:00 μ.μ.

20-Νοε

Σάββατο 

από 09:00 π.μ. έως 07:00 μ.μ.

21-Νοε

Κυριακή

από 09:00 π.μ. έως 07:00 μ.μ.

 

 

 

Ημέρες εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (on line)

Ώρες 

4-Νοε

Πέμπτη 

από 05:00 μ.μ. έως 08:30 μ.μ.

8-Νοε

Δευτέρα

από 05:00 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

9-Νοε

Τρίτη 

από 05:00 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

10-Νοε

Τετάρτη 

από 05:00 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

11-Νοε

Πέμπτη 

από 05:00 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

16-Νοε

Τρίτη 

από 05:00 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

17-Νοε

Τετάρτη 

από 05:00 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

18-Νοε

Πέμπτη 

από 05:00 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

Γραπτές εξετάσεις/αξιολόγηση: κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευόμενους.

Προφορικές εξετάσεις : κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευόμενους.

    Επικεφαλής εκπαιδευτής θα είναι ο κ. Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής και Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση, σε συνεργασία με ομάδα εκπαιδευτών αποτελούμενη από τους:

-κ. Απόστολο Συμιακό, Δικηγόρο, Διαμεσολαβητή και Εκπαιδευτή στη Διαμεσολάβηση,

-κα Ευαγγελία Πολυράκη, Δικηγόρο, Δικαστική Γραφολόγο, Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση, 

-κα Ευδοκία Σταυρουλάκη, Δικηγόρο, Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση,

-κα Θεοδώρα Συρίου, Δικηγόρο, Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση.

Για τα αναλυτικά βιογραφικά των εκπαιδευτών ακολουθήστε το σύνδεσμο : http://kedip.gr/εκπαιδευτές

    Διδάσκουσες  τις θεματικές ενότητες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου του ως άνω προγράμματος, οι κυρίες :

 -Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» στο τμήμα Νομικής του Ε.Κ.Π.Α. και 

-Μάνθα Βαρελά, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Προκεχωρημένων Νομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στην Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης των Μελών Δ.Σ.

Εισηγήτρια στη θεματική ενότητα «Ψυχολογία της διαμεσολάβησης», όπου περιλαμβάνονται ζητήματα διαχείρισης συναισθημάτων και δύσκολων προσωπικοτήτων, η κα Ιορδάνα Μοσκοφή, κλινική ψυχολόγος.

Το ΚΕ.ΔΙ.Π. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη κάθε κύκλου βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών που έχει προγραμματίσει, σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αιτία.

Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή τους στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Οι τυχόν αποτυχόντες υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα νέας γραπτής και προφορικής αξιολόγησής τους σε επόμενους κύκλους εκπαίδευσης που θα οριστούν από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο/Η υποψήφιος/α που επιθυμεί να συμμετάσχει σε κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να:

1. Καταβάλει τα δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) Ευρώ, και  καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα έως 10 άτοκων δόσεων.

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561  - IBAN: GR7002600500000380200751561

2. Υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  [επισυνάπτεται]

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω εκπαίδευση κατατίθενται είτε στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΔΙ.Π. (Πραξιτέλους 184, Πειραιάς, ώρες 10:30-14:30), ταυτόχρονα με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής των διδάκτρων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕ.ΔΙ.Π., είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. ([email protected]) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής, να αποσταλεί σε μορφή συνημμένου αρχείου, το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

Αιτήσεις συμμετοχής στον κύκλο βασικής εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα με έναν από τους παραπάνω κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Οι αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω εκπαίδευση αποστέλλονται ηλεκτρονικά ([email protected]) στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι αιτούντες λαμβάνουν επιβεβαιωτικό e mail λήψης δικαιολογητικών.

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα μέχρι την έναρξη της εκπαίδευσης δε θα λαμβάνονται υπόψη. 

3. Υποβάλει ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] του ΚΕ.ΔΙ.Π., το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:

  • Αίτηση
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δε συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8

 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26).

  • Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή

 ισότιμου τίτλου σπουδών φορέα αναγνωρισμένου κύρους της αλλοδαπής  

  • Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων στη Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π., ο υποψήφιος δε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι στο Φορέα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας όλων και την ασφαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης δικαιολογητικών:

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021, 12:00 μ.

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε, 

επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail : [email protected]  

και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν γραπτώς ή τηλεφωνικώς.

http://www.kedip.gr

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ