ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2.0: ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Πέμπτη 13 & Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 (09.00 – 19.00)

Πέμπτη, 16/05/2024

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2.0: ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Πέμπτη 13 & Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 (09.00 – 19.00)

Ο ΕΟΔΙΔ, leader στον χώρο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος μετεκπαίδευσης «Διαμεσολάβηση 2.0: Βήματα προς την Εξειδίκευση». 

Κύριος στόχος της εκπαίδευσης αυτής είναι η εξέλιξη των ικανοτήτων του διαμεσολαβητή σε πραγματικό περιβάλλον διαμεσολάβησης αλλά και σε ειδικότερες συνθήκες σύγκρουσης. 

Έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την Δήμητρα Γαβριήλ και την Ευγενία Σαρίδου, βάσει της καθημερινής πρακτικής τους στην διαμεσολάβηση. Περιλαμβάνει 20 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με έντονα βιωματικό χαρακτήρα, και διεξάγεται δια ζώσης.

  • Διάρκεια: 20 ώρες

Εισηγήτριες: 

  • Δήμητρα Γαβριήλ, Δικηγόρος-LLM, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών & Επανορθωτικών Πρακτικών, Αffiliate της Edwards Mediation Academy, JAMS-Weinstein Senior Fellow, Prison of Peace Director of European Programs
  • Ευγενία Σαρίδου, Δικηγόρος, ΜΔΕ, LLM, Μέλος του δικτύου διαμεσολαβητών της Mikk e.V., Μέλος του δικτύου «Cross Border Family Mediator»

Θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1: Πώς λειτουργούμε σε συνδιαμεσολάβηση;
Ανάγκες, προϋποθέσεις & τρόπος
Θέση & στάση των συν-διαμεσολαβητών/τριών
Ενότητα 2: Πώς κάνουμε διαμεσολάβηση σε ομάδες / σε οργανωσιακό πλαίσιο;
Βασικές αρχές διαμεσολάβησης σε ομάδες
Διαχείριση πολλαπλών συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας
Ο βηματισμός (στάδια) της διαμεσολάβησης σε ομάδες / σε οργανωσιακό πλαίσιο
Ενότητα 3: Πώς διαχειριζόμαστε καταστάσεις με στοιχεία πολυπολιτισμικότητας / διαφορετικής κουλτούρας;
Ταυτοποίηση και αναγνώριση των στοιχείων πολυπολιτισμικοτητας
Τρόποι διαχείρισης του «διαφορετικού» - στοιχεία κουλτούρας & στερεότυπα
Ενότητα 4: Πώς υποστηρίζουμε τα μέρη στη διαμεσολάβηση στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους εν μέσω σύγκρουσης;
Τα στοιχεία που συνθέτουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια Παραβίαση της αξι-
οπρέπειας στη σύγκρουση Υποστήριξη του διαμεσολαβητή ως προς τα θέματα
αξιοπρέπειας των μερών
Ενότητα 5: Πώς εμβαθύνουμε στο ρόλο μας ως διαμεσολαβητές/τριες;
Αυτοπαρατήρηση, αυτοφροντίδα & εξέλιξη
Ενότητα 6: Πρακτική άσκηση
Βιωματικές ασκήσεις Προσομοιώσεις διαμεσολάβησης με στοιχεία εξειδίκευ-
σης (βασισμένες σε πραγματικές υποθέσεις)
Ενότητα 7: Ατομική αξιολόγηση
Ανατροφοδότηση με κάθε συμμετέχον άτομο, για την βέλτιστη εφαρμογή στην
πράξη των ειδικότερων ικανοτήτων του/της διαμεσολαβητή/τριας.

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του ΕΟΔΙΔ 

Εγγραφές μέχρι 4 Ιουνίου 2024

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ