Δημοσιεύτηκε ο Ν.4640/2019 (ΦΕΚ/190/Α'/30.11.2019) για τη Διαμεσολάβηση

Σάββατο, 30/11/2019

Δημοσιεύτηκε ο Ν.4640/2019 (ΦΕΚ 190/Α'/30.11.2019) "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις".

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ