Διορθώσεις ή έλλειψη στοιχείων Διαμεσολαβητών στο μητρώο

Τρίτη, 24/05/2016

Οι Διαμεσολαβητές οι οποίοι διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις όσον αφορά τα στοιχεία τους που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο , παρακαλούνται όπως αποστέλλουν σχετικό e-mail στο [email protected] προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ