Εκπαίδευση ΙΚΔΘ & ADRg στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση

Παρασκευή, 04/03/2016

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον βρετανικό φορέα ADRg Uk συνεχίζοντας τα προγράμματα εξειδίκευσης στη Διαμεσολάβηση σας παρέχουν Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών, στις 21-24 Μαρτίου.
Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (Online Dispute Resolution) είναι μία μέθοδος επίλυσης διαφορών με χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, οι οποίοι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες είτε συμπληρωματικά στις διαμεσολαβήσεις τους είτε υποκαθιστώντας τη φυσική παρουσία για εξοικονόμηση του κόστους των μερών, είτε όταν κρίνεται αναγκαίο για άλλους λόγους.
Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 8 ώρες, γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου και οδηγεί στην λήψη του τίτλου "ADR Group Accredited Online Mediator".

Κόστος Προγράμματος 500,00€

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ