Εκπαίδευση στην Ιατρική Διαμεσολάβηση - ADR Hellenic Training Hub

Σάββατο, 18/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ADR Hellenic Training Hub

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ε-Learning στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

              Νομικό πλαίσιο του  Ν.4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

 Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης 20 ωρών στην Ιατρική Διαμεσολάβηση

Το ADR Hellenic Training Hub προσφέρει on demand online πρόγραμμα εξειδικευμένης μετεκπαίδευσης, διάρκειας 20 ωρών, στην Ιατρική Διαμεσολάβηση σύμφωνα με το  άρθρο 22 παρ.4β και 27 παρ.Β του νόμου 4640/2019.

 «Mετεκπαίδευση στην Ιατρική Διαμεσολάβηση»

*Στην ελληνική γλώσσα

*Η εγγραφή στην πλατφόρμα www.e-adrhellenic.com είναι δωρεάν

*κόστος εκπαίδευσης 250 ευρώ

*Η εκπαίδευση είναι μόνιμα διαθέσιμη για παρακολούθηση στην πλατφόρμα

 

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, χορηγείται ηλεκτρονικά από το ADR Hellenic Training Hub, βεβαίωση παρακολούθησης (Certificate of Completion in  «Advanced Mediation in Health Care», διάρκειας 20 ωρών.)

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται α) σε διαμεσολαβητές που θέλουν να μετεκπαιδευτούν στην απαραίτητη κάθε τριετία υποχρεωτική πρόσθετη εκπαίδευση η οποία παρέχεται από αδειοδοτημένους φορείς (άρθρο 27 παρ.Β Ν4640/2019) και παράλληλα να αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές σε σχέση  με την ιατρική διαμεσολάβηση, β) σε δικηγόρους παραστάτες στην ιατρική διαμεσολάβηση  σε νομικούς συμβούλους κλινικών, ιατρικών κέντρων κλπ, καθώς και σε ιατρούς, οδοντιάτρους, νοσηλευτές, διοικητικά μέλη νοσοκομείων και κλινικών, ασφαλιστές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την διαμεσολάβηση στο χώρο της υγείας.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Εισαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τον ρόλο και τις ικανότητες του Διαμεσολαβητή
  2. Ιατρική Διαμεσολάβηση, τί είναι, ποιες διαφορές υπάγονται
  3. Ενσυναίσθηση και ιατρικό λάθος (αποκάλυψη και συγγνώμη) στην κλινική πράξη
  4. Επικοινωνία ασθενούς- ιατρού
  5. Ο ρόλος του παραστάτη Δικηγόρου στην Διαμεσολάβηση
  6. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
  7. Ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης
  8. Συναισθηματική Νευροεπιστήμη
  9. Προσωπικότητα και διαχείριση συγκρούσεων

10. Ενημέρωση-Συναίνεση ασθενούς

11. Ιατρική Αστική Ευθύνη, Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη (επιπλοκές, αστική ιατρική ευθύνη κλπ)

12. Επιλογή κατάλληλου Διαμεσολαβητή για ιατρικές υποθέσεις, γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται. 

13. Σενάριo ιατρικής υπόθεσης

14. Άρθρα, εργασίες, θεωρία 

15. Εξετάσεις ( 10 ερωτήσεις με multiple choice ) 

16. Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης 20 ωρών

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΚΕΔ (ADR HELLENIC CENTER) & ΤΟ ADRHELLENIC TRAINING HUB

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ADR Hellenic Center) είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012 με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμεσολάβησης και υπηρεσιών εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση και γενικότερα στην επίλυση συγκρούσεων, τόσο στην Ευρώπη, όσο και διεθνώς.

Από το 2014 το ADR Hellenic Center είναι ο αποκλειστικός πάροχος εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝΚΑΔΑ), ενός εκ των πέντε λειτουργούντων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το 2022 είναι πάροχος εκπαίδευσης του ADRHELLENICTRAININGHUB αδειοδοτημένου επίσης Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Συνεργάζεται επίσης με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (τομέας Διά Βίου Εκπαίδευσης) και προσφέρει με μεγάλη επιτυχία Προγράμματα Εξειδίκευσης στον τομέα της Διαμεσολάβησης (τραπεζική και οικογενειακή). Από το έτος 2015 είναι ιδρυτικό μέλος του Βαλκανικού Οργανισμού Επίλυσης Διαφορών (Balkan Association for Dispute Resolution) και παρέχει υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στην Ευρώπη και διεθνώς.

Tο ADR Hellenic Center είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα που, από το έτος 2015, παρέχει όλα τα Qualifying Assessment Programs του Διεθνούς φήμης και αναγνώρισης Ινστιτούτου, International Mediation Institute (I.M.I) και πιστοποιεί τις επαγγελματικές ικανότητες Διαμεσολαβητών από όλο τον κόσμο, ώστε αυτοί να συμπεριληφθούν στην επίσημη λίστα των Διεθνών Διαμεσολαβητών του Ι.Μ.Ι.

Πλέον από το 2019 το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης του ADRHELLENICCENTER είναι πιστοποιημένο από το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο, Ιnternational Mediation Institute ( IMI ) ως IMI Certified Mediator Training Program (IMICMTP).

Το ADR Hellenic Center έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά προγράμματα που διεξάγονται με μεγάλη επιτυχία και αφορούν την οικογενειακή διαμεσολάβηση, την επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, στην διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση, στην διαμεσολάβηση στις οικογενειακές επιχειρήσεις, διαπραγματεύσεις για την επίτευξη επαγγελματικής συμφωνίας , Advanced Διαμεσολάβηση, Ιατρική Διαμεσολάβηση, Ενσυναίσθηση και Σχολική Διαμεσολάβηση, Νευροεπιστήμη και Διαμεσολάβηση, Γλώσσα του σώματος, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Ενδοεταιρική Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων στον Αθλητισμό, Κτηματολογική Διαμεσολάβηση κλπ

Το ADR Hellenic Center είναι ο μοναδικός φορέας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς που εξειδικεύεται στην Ιατρική και Βιοηθική Διαμεσολάβηση και στην εκπαίδευση ιατρών και παρόχων υγείας σε ήπιες δεξιότητες (Soft Skills) και έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά προγράμματα. Από το 2015 έως και σήμερα έχουν διεξαχθεί με πολλή μεγάλη επιτυχία προγράμματα Ιατρικής Διαμεσολάβησης απευθυνόμενα σε διαμεσολαβητές και δικηγόρους, προγράμματα Βιοηθικής Διαμεσολάβησης για επαγγελματίες υγείας και δικηγόρους, καθώς και προγράμματα σε συνεργασία με νοσοκομεία για την εκπαίδευση των ιατρών σε ήπιες δεξιότητες (soft skills) , διαχείριση ιατρικού λάθους και επίλυση συγκρούσεων στην ιατρική κλινική πράξη.

Από το έτος 2019 έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά ασύγχρονα προγράμματα e-learning στην πλατφόρμα e-adrhellenic.com στην ελληνική και αγγλική γλώσσα όπως, ο ρόλος του Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση, εισαγωγή στη Διαμεσολάβηση, Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, Advanced Διαμεσολάβηση, Ιατρική Διαμεσολάβηση, Ενσυναίσθηση και Σχολική Διαμεσολάβηση, Νευροεπιστήμη και Διαμεσολάβηση, Γλώσσα του σώματος και Διαμεσολάβηση, Eπίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, Διαμεσολάβηση στις οικογενειακές επιχειρήσεις, Διαπραγματεύσεις για την επίτευξη επαγγελματικής συμφωνίας, Διαχείρηση Ιατρικού λάθους, Ήπιες δεξιότητες ιατρών κλπ.

Είναι δε ο μοναδικός φορέας που σήμερα προσφέρει ONLINE σύγχρονη εκπαίδευση Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών (ΤRAINTHETRAINERS) σε πολύ μικρά τμήματα.

Το ADR Hellenic Center είναι πλεόν, από το Μάρτιο του 2021, Διαπιστευμένο Μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανεξάρτητης Πιστοποίησης στην Ηλεκτρονική Μάθηση - ECICEL (European Center of Independent Certification in E-Learning). Τα e-learning προγράμματα του κέντρου ικανοποιούν τα κριτήρια και πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν καθιερωθεί από το ECICEL σχετικά με την ποιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας.

Το 2022 ιδρύθηκε το ADR HELLENIC TRAINING HUB, με έδρα τον Πειραιά, το οποίο αδειοδοτήθηκε τον Απρίλιο του 2022 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι πλέον Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το ν.4640/2019.

Το ADRHELLENIC TRAINING HUB συνεργάζεται με το ΕΛΚΕΔ- ADR HELLENIC CENTER για όλα τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών και διαθέτει και όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις του ΙΜΙ και του ECICEL.

 

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ