ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΟΠΕΜΕΔ - 2η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πέμπτη, 18/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ευχαρίστως σας ανακοινώνουμε τη δεύτερη Διάλεξη του τρίτου Κύκλου Διαλέξεων, που διοργανώνει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – Ε.Ε.Δ.» σε συνεργασία με τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.», με ομιλητή τον κύριο Blazo Nedic, διεθνώς διαπιστευμένο διαμεσολαβητή, εκπαιδευτή, σύμβουλο και δικηγόρο, με έδρα στο Βελιγράδι της Σερβίας.

Ο κύριος Nedic είναι Περιφεριακός Διαμεσολαβητής, Παράγοντας Διευκόλυνσης (Facilitator) και Εκπαιδευτής Δεξιοτήτων Επίλυσης Συγκρούσεων του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, Διαμεσολαβητής του Παγκόσμιου Πάνελ Διαμεσολάβησης των Ηνωμένων Εθνών και Facilitator της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Άσκησε δικηγορία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Σερβία, είναι Δικαστικός Διερμηνέας για την αγγλική γλώσσα και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (IBA). Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Εθνικής Σερβικής Ένωσης Διαμεσολαβητών και είναι διαπιστευμένος από το Σερβικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για να διεξάγει εκπαίδευση διαμεσολαβητών.

Η θεματική της Διάλεξης είναι:

«Η Ψυχολογία και η Νευροεπιστήμη στην Διαμεσολάβηση και την Διαπραγμάτευση»

Στα πλαίσια της Διάλεξης θα εκτεθούν αρχές της ψυχολογίας, οι οποιες μπορούν να ωφελήσουν όλους τους συμμετεχοντες στην διαδικασία επίλυσης μιας διαφοράς. Στην σημερινή πραγματικότητα, όλοι όσοι ασχολούνται με την επίλυση διαφορών θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η βαθειά γνωση των ψυχολογικών συντελεστών και η επιδέξια χρήση της γνωστικής συμπεριφορικής και της νευροεπιστήμης μπορούν να κάνουν την διαφορά μεταξύ

Σωματείο συσταθέν με τις υπ’ αριθμ. 7792/09 και 1615/10 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών Ευφορίωνος 2Α, Αθήνα, 11635, 4ος όροφος
email: [email protected] και [email protected]
Τηλ.: 210 6232029, Κιν.: 6936232029
www.eledi.gr

επίλυσης και μη επίλυσης, μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας της διαδικασίας της διαδικασίας επίλυσης μιας διαφοράς.

Η Διάλεξη θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, στις 18:30, μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Η Διάλεξη θα μεταδοθεί και μέσω live streaming στη ΝΕΑ σελίδα της ΕΕΔ στο Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100074228455292

Όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να το δηλώσουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.gle/KSk267k4eV7JSvow8

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη.

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα ZOOM, θα σταλεί την προηγούμενη ημέρα της Διάλεξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όσων δηλώσουν συμμετοχή.

Η ημερομηνία της επόμενης Διάλεξης θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021
Κατερίνα Κωτσάκη
Πρόεδρος της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ