Έναρξη 2ου Κύκλου Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών: Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 02/12/2022

Ο ΕΟΔΙΔ, leader στον χώρο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ανακοινώνει την έναρξη προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών σε συνεργασία με διακεκριμένους εκπαιδευτές και practitioners από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας είναι αδειοδοτημένος από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατυπώσεις του Ν 4640/2019, από τον Απρίλιου του 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της Διαμεσολάβησης, σε συνεργασία με διακεκριμένους Εκπαιδευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία, διασφαλίζοντας υψηλών προδιαγραφών βιωματική και διαδραστική εκπαίδευση, που καλύπτει όλο το φάσμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση της Διαμεσολάβησης στην πράξη καθώς και την περαιτέρω συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση των Διαμεσολαβητών.

Έναρξη 2ου Κύκλου Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών: Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Διαθέσιμες 21 θέσεις εκπαιδευομένων

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του ΕΟΔΙΔ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

 • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
 • Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης
 • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
 • Αίτηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΕΟΔΙΔ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

 • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή / και την αντιστοιχία.
 • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
 • Αίτηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΕΟΔΙΔ

 

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 1.470€ ενώ έως Δευτέρα 9 Ιανουαρίου ισχύει προσφορά προεγγραφών στα 1.250€  και περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω.

 

 • Υψηλού επιπέδου βασική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση με διαδραστικά μέσα, πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά σχεδιασμένα test πολλαπλών επιλογών από τις καλύτερες σχολές διαμεσολάβησης της Ευρώπης και των ΗΠΑ
 • Κατάλληλη προετοιμασία με στόχευση τις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (στο πλαίσιο του Ν 4640/2019)
 • Εκπαιδευτές και practitioners με εμπειρία και αναγνώριση στον χώρο της διαμεσολάβησης
 • Ελεύθερη πρόσβαση των εκπαιδευόμενων σε όλη τη νομοθεσία, αρθρογραφία και βιβλιογραφία της Διαμεσολάβησης μέσω της ΠΝΠ QUALEX.
 • Βιωματική εκπαίδευση με πρωτότυπες μεθόδους και πληθώρα προσομοιώσεων και case studies για άμεση διασύνδεση θεωρίας και πράξης
 • Πρακτική εξάσκηση των αποφοίτων μέσω της δυνατότητας παρακολούθησης πραγματικών διαμεσολαβήσεων (mediation shadowing) του ΕΟΔΙΔ
 • Προνομιακή έκπτωση 15% σε υπηρεσίες Διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ (ισχύει για 12 μήνες από την αποφοίτηση και αφορά υπηρεσίες case management και φιλοξενίας)
 • Έκπτωση 15% σε έντυπες Εκδόσεις, E-books και υπηρεσίες Εκπαίδευσης που αφορούν σε Διαμεσολάβηση και Διαιτησία (ισχύει για διάστημα 12 μηνών μετά την αποφοίτηση)
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο Roster Διαμεσολαβητών του ΕΟΔΙΔ (υπό την έγκριση του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης του Οργανισμού)
 • Μοναδική εμπειρία ζωής που ανταμείβει: Η βασική εκπαίδευση διαμεσολάβησης προσφέρει μια μοναδική εμπειρία χειρισμού περίπλοκων ανθρώπινων καταστάσεων με σκοπό την εκμάθηση εύρεσης αμοιβαία αποδεκτών λύσεων, μια δεξιότητα που ανταμείβει τα μέγιστα τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ