Έναρξη αιτήσεων για νέο πρόγραμμα Βασικής Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τρίτη, 20/09/2022

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.)  ανακοινώνει τη  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος «Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών»  συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Το πρόγραμμα θα διενεργηθεί με συνδυασμό online σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δια ζώσης εκπαίδευσης στις εξής ημερομηνίες και ώρες:

Η 1η ενότητα θα διενεργηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης (online) στις 10, 11, 13, και 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 15.00 – 21.00.

Η 2η ενότητα θα διενεργηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης στις αίθουσες του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας στις 20, 21, 22, 24 και 25 Οκτωβρίου 2022 και  ώρες 09.00 -18.30.

Η 3η ενότητα θα διενεργηθεί σε ώρες και ημέρες που θα συμφωνηθούν μεταξύ των εκπαιδευτριών και των συμμετεχόντων, στα πλαίσια σχετικής ευελιξίας του προγράμματος.

Το συνολικό κόστος  των διδάκτρων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων (1.400) ευρώ, εκ των οποίων τα οκτακόσια (800) ευρώ θα καταβληθούν μέχρι την έναρξη της πρώτης ενότητας του προγράμματος και τα υπόλοιπα θα εξοφληθούν με την ολοκλήρωση της δεύτερης ενότητας στο λογαριασμό του Ινστιτούτου (IBAN λογαριασμού GR 7101403000300002002023578) στην ALPHA BANK.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος/mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου ([email protected]) ως τις 7 Οκτωβρίου 2022. Στο μήνυμα θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί χρονική προτεραιότητα.

Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς.  Ακολούθως, για τη συμμετοχή στην 1η ενότητα οι συμμετέχοντες, πριν την έναρξή της, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των  800,00 ευρώ στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου στην ALPHA BANK και να αποστείλουν ηλεκτρονικώς το σχετικό αποδεικτικό, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου) και 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη).

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ συμμετοχής: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα. 2) Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής η αλλοδαπής.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ