ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Τετάρτη, 03/05/2023

Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (Κ.Ε.Δ.) στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας της πλατφόρμας της και των ηλεκτρονικών αναθέσεων που γίνονται μέσω αυτής, καθώς και στο πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργούνται στις δικονομικές προθεσμίες από το συχνό φαινόμενο που παρατηρήθηκε, πολλοί  διαμεσολαβητές του ν.4640/2019 να μην ανταποκρίνονται στην υποχρέωσή τους να αποδεχθούν ή να δηλώσουν ότι απορρίπτουν εντός της προθεσμίας των τριών ημερών, την ανάθεση σε αυτούς υπόθεσης για Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, έλαβε την παρακάτω απόφαση :
 
«Από τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, για όσους διαμεσολαβητές δεν αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα της Κ.Ε.Δ. όποτε τους ανατίθεται υπόθεση για Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, δηλαδή δεν εισέρχονται στην καρτέλα τους προκειμένου να αποδεχθούν ή να απορρίψουν, εντός της προθεσμίας των τριών ημερών, αιτήματα για διαμεσολάβηση που τους ανατίθενται από την Κ.Ε.Δ., θα απενεργοποιείται αυτόματα η δυνατότητα διορισμού τους σε υποθέσεις Υ.Α.Σ. μέσω Κ.Ε.Δ. Οι διαμεσολαβητές αυτοί δύνανται να ενεργοποιήσουν εκ νέου, όποτε το αποφασίσουν και με δική τους πρωτοβουλία, την δυνατότητα διορισμού τους σε υποθέσεις Υ.Α.Σ. που ανατίθενται μέσω Κ.Ε.Δ., πλην όμως θα χάνουν τη αρχική σειρά κατάταξης τους στον οικείο κατάλογο και θα τοποθετούνται στο τέλος της λίστας διορισμού.
 
Η Κ.Ε.Δ. συστήνει σε όσους διαμεσολαβητές δεν επιθυμούν να δέχονται αιτήματα υποθέσεων από την Κ.Ε.Δ., να απενεργοποιήσουν άμεσα τη δυνατότητα αυτή στο σχετικό πεδίο της καρτέλας τους, προκειμένου να διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας διορισμού μέσω ΚΕΔ».

 

Από τη Γραμματεία της Κ.Ε.Δ.,

Αικατερίνη Γ. Μάρου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ