Εργαστήριo (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (δια ζώσης) 15/12/2022 – 5 ώρες

Τετάρτη, 02/11/2022

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

Το Εργαστήριο (Workshop) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/12/2022 (16.00-21.00). 

Το Εργαστήριο (Workshopέχει συνολική διάρκεια 5 ώρες.  

 

Το Εργαστήριο (Workshop) εκπονήθηκε, σχεδιάσθηκε, οργανώθηκε, παρέχεται και συντονίζεται από τις εκπαιδεύτριες Μαρία Φαροπούλου και Μαρία Χατζηλεωνίδα, ιδρυτικά μέλη του The Mediation Lab, δικηγόρους, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες του ΥΔΑΔ και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών, με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Εφαρμογή στην πράξη όλων των θεωρητικών γνώσεων Διαμεσολάβησης, με προσομοιώσεις ρόλων βασισμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και εμπειρία, ώστε να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες στην πρακτική τόσο των ΥΑΣ όσο και των διαδικασιών διαμεσολάβησης που αναλαμβάνουν.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήρι (WorkshopΟικογενειακής Διαμεσολάβησης θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», υπογεγραμμένο από τις εκπαιδεύτριες.

 

Το Εργαστήριο (WorkshopΟικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνεται σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές.

 

Το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος Όροφος, Αθήνα).

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το Εργαστήριο (WorkshopΟικογενειακής Διαμεσολάβησης παρέχεται στο κόστος συμμετοχής, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 70 ευρώ και καταβάλλεται στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στην  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αριθμ. Λογ/σμού: 5011-061680-764, (ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680 764).

 

Το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη του Προγράμματος σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του για οποιαδήποτε αιτία.

Η παρουσία των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Εργαστηρίου (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έως 14 Δεκεμβρίου 2022

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος/η προκειμένου να συμμετάσχει στο Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης) πρέπει να υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείοείτε στα γραφεία του  (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00, αρμόδια υπάλληλος κα Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail [email protected]είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

 

Για το Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

 

Η Πρόεδρος 

Άννα Ζουρνατζή
Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, 

Μέλος ΔΣ Δ.Σ.Α.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ