ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2024

Παρασκευή, 05/04/2024

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Κυρ. Λουκάρεως 14)
12.00 – 15.00

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε εφαρμογή του άρθρου 28 του ν.4640/2019, ορίζει ημερομηνία γραπτών εξετάσεων πιστοποίησης διαμεσολαβητών την 1η  ΙΟΥΝΙΟΥ  2024, ημέρα Σάββατο, ώρες 12.00 – 15.00. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 14. 

Η προσέλευση θα ξεκινήσει 30’ νωρίτερα, δηλαδή 11.30. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εντός της αίθουσας τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν στον φορέα που εκπαιδεύτηκαν αίτηση προς την Επιτροπή Εξετάσεων, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το  αποδεικτικό επιτυχούς εκπαίδευσης – κατάρτισης του οικείου Φορέα Κατάρτισης, καθώς και παράβολο εκατό (100) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  θα παραλαμβάνουν οι Φορείς Κατάρτισης, οι οποίοι θα τα συγκεντρώσουν και θα τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της διαμεσολάβησης, με τους κωδικούς που έχει ο κάθε φορέας, και σε φυσικό φάκελο στην Κ.Ε.Δ. στην ταχυδρομική διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γραφείο 58 – Πρωτόκολλο, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα. 

Η υποβολή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν εντός του Ιουνίου 2024. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις σχετικές λεπτομέρειες, μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων και την έκδοση αποτελεσμάτων. 

 

Από τη γραμματεία της Κ.Ε.Δ.,

 

Ηλίας Καρδερίνης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ