Το Ι.Κ.Δ.Θ. ανακοινώνει νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στη Διαμεσολάβηση (Ν.4640/2019) - ADVANCED MEDIATION TRAINING

Πέμπτη, 16/01/2020

Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής επίλυσης των διαφορών, αλλά και στις θεσμικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει συσταθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων(www.europeanresolution.com) και την ADR-ODR International (http://www.adrodrinternational.com), πρωτοπορεί, παρέχοντας κατάρτιση και διεθνή πιστοποίηση και στην Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στη Διαμεσολάβηση (Ν.4640/2019)

Το Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης προχωρημένου επιπέδου κρίνεται απαραίτητο με δεδομένο το νέο νομοθετικό πλαίσιο τόσο διεθνώς όσο και σε εθνικό επίπεδο με τον Ν.4640/2019,  την εισαγωγή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας σε οικογενειακές υποθέσεις και στην Τακτική Διαδικασία Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου και τον ενισχυμένο ρόλο του διαμεσολαβητή στις νέες διαδικασίες.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στη Διαμεσολάβηση  απευθύνεται αποκλειστικά σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο στα πλαίσια της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης τους (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις, προσομοιώσεις ρόλων και αναλύσεις υποθέσεων με βάση τα ελληνικά δεδομένα συνδυαστικά με την εμπειρία και τις εξελίξεις διεθνώς.

Ημερομηνίες:

Η εκπαίδευση  θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 (09.00- 19.00) και το Σάββατο 1ηΦεβρουαρίου 2020 (09.00- 19.00).

Διάρκεια:

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 20 ώρες (άρθρο 27Β Ν.4640/2019).  

Μαθησιακοί στόχοι:

  • Ανάλυση του νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4640/2019)

Υπαγόμενες διαφορές - Προσφυγή (εκούσια – υποχρεωτική) στη διαμεσολάβηση  και  διαδικασία επιλογής Διαμεσολαβητή Υποχρεωτικότητα - λειτουργία θεσμού και είδος διαφορών που υπάγονται στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαδικασία διαμεσολάβησης - Η αμοιβή του διαμεσολαβητή -Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση

  • Ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων που διακρίνουν τον έμπειρο διαμεσολαβητή από τον αρχάριο.
  • Εμβάθυνση στη συνειδητοποίηση του ρόλου του διαμεσολαβητή σε κάθε στάδιο.
  • Χειρισμό των σύνθετων διαφορών.
  • Κατανόηση της σημασίας των έντονων συναισθημάτων και των έντονα συγκρουσιακών προσωπικοτήτων.
  • Εξικοίωση με τις προκλήσεις κατά τα διάφορα στάδια της διαπραγμάτευσης.
  • Εξασφάλιση των προϋποθέσεων μιας διαρκούς συμφωνίας και διασφάλισης της εκτελεστότητας της.

Πιστοποιήσεις:

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν  το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στη Διαμεσολάβηση θα λάβουν Αναγνωρισμένο Διεθνή Τίτλο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και από τον διεθνή οργανισμό  ADR - ODR International.

Αιτήσεις συμμετοχής : https://www.dsth.gr/aiteseis

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 24 Ιανουαρίου 2020

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €350.

Τηλ. Επικοινωνίας : 2313 311 342, 2310 528 509

Υπεύθυνη αιτήσεων : Αφροδίτη Σακελλαρίου – γραμματέας Ι.Κ.Δ.Θ.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ