ΙΚΔΘ: Νέο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Κτηματολογικές Διαφορές, εξ αποστάσεως, 17-18 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 21/12/2022

Αιτήσεις ηλεκτρονικά (www.ikdth.grέως την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.

 

Αποστολή δικαιολογητικών & εξόφληση διδάκτρων  έως την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.

 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 350 € (δυνατότητα πληρωμής και με πιστωτική κάρτα έως 12 άτοκες δόσεις).

 

Στοιχεία επικοινωνίας Ι.Κ.Δ.Θ. :

Ιστοσελίδα: www.ikdth.gr

Ηλ. Διεύθυνση : [email protected]

Τηλέφωνο : 2313 311 342, 2310 528 509

Γραμματέας ΙΚΔΘ: Αφροδίτη Σακελλαρίου

 

Ανταποκρινόμενο στις θεσμικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει συσταθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (www.europeanresolution.com)  παρέχει Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Κτηματολογικές Διαφορές της περ. δ της παρ. 2 του ν. 2664/ 1998 (Α’ 275).

Το Πρόγραμμα εξειδίκευσης στην κτηματολογική διαμεσολάβηση είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του άρθρου 6, παρ. 2, περ.δ του Ν.2664/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την ψήφιση του Ν. 4821/2021 και πληροί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 70058οικ/2021. Το Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο με δεδομένο το νέο νομοθετικό πλαίσιο καθώς η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 75) ορίζεται η 1η Απριλίου 2022.

 

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κτηματολογικής Διαμεσολάβησης  απευθύνεται αποκλειστικά σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και σε Διαμεσολαβητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Βασικό Κύκλο Εκπαίδευσης, ενώ παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο στα πλαίσια της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσής τους. Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 20 ώρες (άρθρο 27Β Ν.4640/2019).  

 

Το Πρόγραμμα  λαμβάνει χώρα  αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.us και της πλατφόρμας moodle, με Σύγχρονη Εκπαίδευση. Η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών γίνεται σε «πραγματικό χρόνο».

 

Το Πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρητική επιμόρφωση σε ζητήματα εμπραγμάτου δικαίου και δικαίου του κτηματολογίου, την εξοικείωση με τα συστήματα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου αλλά και την πρακτική διάσταση της επίλυσης διαφορών που αφορούν ακίνητα μέσω θεωρίας και προσομοιώσεων διαμεσολάβησης και περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις και αναλύσεις υποθέσεων.

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν ιδίως:

  • Το Εμπράγματο Δίκαιο
  • Την Ανάλυση του Νομοθετικού Πλαισίου (Ν. 2308/1995 και Ν. 2664/1998)
  • Την εκπαίδευση σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την Καταχώριση Εγγραπτέων Πράξεων στο Κτηματολόγιο και ιδίως στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διόρθωσης ανακριβούς πρώτης δήλωσης, και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν στο  «Ειδικό Μητρώο κτηματολογικών διαμεσολαβητών» της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν καλεσμένοι εισηγητές για ειδικές θεματικές:

 

Εμμανουήλ Ταμιωλάκης, Δ.Ν.-Συμβολαιογράφος, «Από το εμπράγματο δίκαιο στο δίκαιο του κτηματολογίου».

 

Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν. – Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, «Διαμεσολάβηση και εμπράγματο δίκαιο: Σημεία επαφής υπό το πρίσμα του ν. 4640/2019».

 

Ζωή Μπέλλη, Προϊσταμένη Υποκαταστήματος Εορδαίας, Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας, «Έλεγχος νομιμότητας και καταχώριση πρακτικών διαμεσολάβησης σε λειτουργούν κτηματολόγιο».

Πάνος Κούσης, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. Διεθνών Σπουδών Α.Π.Θ., «Διόρθωση αρχικών κτηματολογικών εγγραφών κατά το ά. 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998 και Διαμεσολάβηση».

Ελένη Τσίκνα, Δικηγόρος, «Κτηματογράφηση: στάδια και νομοθετικό πλαίσιο Ν. 2308/1995». 

 

 

Ημερομηνία προγράμματος: Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 17 και 18 Φεβρουαρίου 2023.

Οι ώρες εκπαίδευσης διαμορφώνονται ως ακολούθως: Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023: 09.00 – 19.00 και Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023: 09.00 – 19:00.

 

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ