ΙΚΔΘ - Νέο σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Τρίτη, 24/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δεξιοτήτων στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (ΕΙΕΣ) και την ADR - ODR International σχεδίασαν και σας παρέχουν ένα απόλυτα ενημερωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεξιοτήτων με διεθνή πρότυπα στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. 

Μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος:

• Κατανόηση της θεωρίας και πρακτικής της οικογενειακής διαμεσολάβησης
• Εισαγωγή στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων και δυναμικής οικογενειών με έμφαση στα συνέπειες της διάστασης και του διαζυγίου τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά
• Εισαγωγή στις βασικές δεξιότητες και τεχνικές της οικογενειακής διαμεσολάβησης, με έμφαση στις διαφορές επί περιουσιακών στοιχείων
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης, διερεύνησης και αξιολόγησης
• Ενσωμάτωση μη-λεκτικής επικοινωνίας, ανάπτυξη επιλογών και αντιμετώπιση αδιεξόδων

Περιλαμβάνονται :
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης προχωρημένου επιπέδου με ελάχιστη διάρκεια είκοσι (20) ωρών.
• Έλληνες και ξένοι εκπαιδευτές με τα τυπικά προσόντα που ορίζει το άρθρο 198 παρ.6 του Ν.4512/2018, με ταυτόχρονη διερμηνεία.
• Διεθνές πιστοποιητικό παρακολούθησης της ADR - ODR International.
• Επιστημονικό Σύγγραμμα του ΕΙΕΣ και της ADR - ODR International.
• 6 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.
• Φωτοτυπημένο υλικό.

Γιατί να επιλέξετε το ADR - ODR International;
Το ADR - ODR International, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής εκπαίδευσης και υπηρεσιών διαμεσολάβησης από το Συμβούλιο Αστικής Διαμεσολάβησης (Civil Mediation Council) του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Διεθνή Ακαδημία Επίλυσης Διαφορών στις ΗΠΑ (ΙnADR US).

Η ADR - ODR International προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική.

Η μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο της οικογενειακής διαμεσολάβησης και η συνεργασία μας με τους καλύτερους και πιο ενημερωμένους εκπαιδευτές, την καθιστούν τον πιο αξιόπιστο πάροχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις είναι ένας νέος θεσμός για τα ελληνικά δεδομένα και επιθυμούμε οι διαμεσολαβητές που θα εκπαιδευθούν μαζί μας να είναι πρωτοπόροι στην εφαρμογή του στην Ελλάδα.

Γιατί να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Η διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία και προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως την ικανότητα καθοδήγησης των μερών προς την επίτευξη κριτικής σκέψης, την αποδοχή εποικοδομητικής κριτικής καθώς και τη διαχείριση συναισθηματικά φορτισμένων συνεδριών.

Οι οικογενειακές διαμεσολαβήσεις απαιτούν με ενσυναίσθηση, αλλά και δυναμισμό διαμεσολαβητές, οι οποίοι έχουν ανεπτυγμένες δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης καθώς και πρακτική εμπειρία εργασίας με ζευγάρια.

Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων και της ADR - ODR International αποσκοπεί στην μεταλαμπάδευση των ειδικών αυτών γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για κάθε διαμεσολαβητή που ασχολείται με οικογενειακές υποθέσεις.

Nicola Crowther
Μετά από μία επιτυχημένη δωδεκαετή πορεία άσκησης οικογενειακού δικαίου στη Μ. Βρετανία η Nicola Crowther εξειδικεύεται στην οικογενειακή διαμεσολάβηση από το 2010. Είναι πιστοποιημένη από την Ένωση Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Family Mediation Association FMCA) και Επαγγελματίας Σύμβουλος (Professional Practice Consultant PPC), υπεύθυνη για την εκπαίδευση και την εποπτεία διαμεσολαβητών.
Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Nicola Crowther εξελέγη μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Family Mediation Association FMA), όπου είναι υπεύθυνη για τη διασύνδεση των μελών της με το Κέντρο Νομικής Βοήθειας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η Nicola σύστησε τον οργανισμό παροχής υπηρεσιών Crowther Mediation Services το 2014, και παρέχει υπηρεσίες οικογενειακής, αστικής- εμπορικής διαμεσολάβησης και διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο σε επτά κέντρα στη Μ. Βρετανία.
Η Nicola εκπαιδεύει διαμεσολαβητές, φορείς και οργανισμούς σε εξειδικευμένα προγράμματα όπως το “MIAM training – How to increase your conversion rate” και το “Mediation Tool Box Training.”
Ημερομηνία και κόστος προγράμματος
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2019.
Οι ώρες εκπαίδευσης διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 : 09.00 – 19:00
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 : 09.00 – 19:00

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €350.
Αιτήσεις συμμετοχής : https://www.dsth.gr/aiteseis
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 27 Οκτωβρίου 2019
Τηλ. Επικοινωνίας : 2313 311 342, 2310 528 509

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ