Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.: Μετεκπαίδευση στην Κτηματολογική Διαμεσολάβηση - Σύγχρονη εξ αποστάσεως παρακολούθηση (27-30 Απριλίου 2023)

Πέμπτη, 09/03/2023

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο site του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.

Αποστολή δικαιολογητικών έως την 24η Απριλίου στη διεύθυνση [email protected]

Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Κτηματολογική Διαμεσολάβηση του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. πληροί τα κριτήρια του αρ. 8 του Ν. 4821/2021, το οποίο τροποποίησε την παρ. 2 του αρ. 6 του Ν. 2664/1998 και εισήγαγε το θεσμό της κτηματολογικής διαμεσολάβησης, καθώς και της παρ. 4 της ΥΑ 70058οικ. (ΦΕΚ Β 644/2021) η οποία εξεδόθη δυνάμει της ειδικής νομοθετικής εξουσιοδότησης του αρ. 53 του Ν. 4821/2021. Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση θα εκπαιδευτούν στα θέματα που αφορούν ιδίως το εμπράγματο δίκαιο, τους Ν. 2308/1995 και Ν. 2664/1998, την εκπαίδευση σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο και ιδίως στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διόρθωσης ανακριβούς πρώτης δήλωσης, και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Τρόπος εκπαίδευσης: Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διάρκεια: 20 ώρες

Θεματικές Ενότητες Μετεκπαίδευσης :

α. Εμπράγματο δίκαιο

β. Κτηματολόγιο - βασικές αρχές

γ. Το κτηματολογικό σφάλμα και η διόρθωσή του γενικά

δ. Η διόρθωση των αρχικών εγγραφών με Κτηματολογική Διαμεσολάβηση

ε. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ζ. Προσομοιώσεις

 

Εκτός των εκπαιδευτών ειδικευμένες εισηγήσεις θα αναπτυχθούν και από:

  1. Αντώνης Λαχανόπουλος, Προϊστάμενος Υποκαταστήματος Βέροιας του Κτηματολογίου Κεντρικής Μακεδονίας
  2. Δημήτριος Τζίμας, Συμβολαιογράφος, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης
  3. Σταύρος Τσιούμας, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Εκπτωτικές κατηγορίες:15% έκπτωση για πολυτέκνους – τριτέκνους – ΑμεΑ – ανέργους – μονογονεϊκές οικογένειες – κατόχους Ευρωπαϊκής κάρτας νέων και σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 ημέρες πριν την έναρξη).

Σε κάθε κύκλο συμμετέχουν έως 50 υποψήφιοι και μπορούν να λάβουν μέρος δικηγόροι και μη.

 

 Η ομάδα του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.

 

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ