Μετεκπαίδευση στην Εργασιακή Διαμεσολάβηση (Δια ζώσης και οn line– 20ωρο Πρόγραμμα 1,2,3 και 4/7/2024)

Τετάρτη, 26/06/2024

 

Μετεκπαίδευση στην Εργασιακή Διαμεσολάβηση

(Δια ζώσης και οn line– 20ωρο Πρόγραμμα 1,2,3 και 4/7/2024)

Το 20ωρο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Εργασιακή Διαμεσολάβηση του ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ δημιουργήθηκε από τις Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα, Δικηγόρους, Διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες και Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτέρως σημαντικές κοινωνικές και νομοθετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών σε σχέση με τον εργασιακό χώρο και το εργατικό δίκαιο, την πολυπλοκότητα των σχέσεων και των συμφερόντων και τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό συγκρούσεων στον εν λόγω χώρο και παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης των δεξιοτήτων και της εμπειρίας των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών/τριών στην Εργασιακή Διαμεσολάβηση.

Το εν λόγω Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το άρθρο 27Β Ν. 4640/2019 και καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου για τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών/τριών.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δημιουργήθηκε και παρέχεται από τις Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα βάσει της 14ετούς αδιάλειπτης εμπειρίας τους στο χώρο της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και διεθνώς και της 20ετούς εμπειρίας τους στη Δικηγορία, με τη δραστηριοποίησή της Ειρήνης Ματσούκα στο χώρο του εργατικού δικαίου και του δικαίου της αφερεγγυότητας και της Ελένης Πλέσσα στο χώρο του εμπορικού δικαίου και του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Πέραν της επαγγελματικής τους εμπειρίας, και οι δύο Εκπαιδεύτριες έχουν εκπαιδευτεί στη Διαμεσολάβηση στο Χώρο Εργασίας τόσο ως Διαμεσολαβήτριες όσο και ως Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ είναι:

– να παράσχει ως θεωρητική βάση της Εκπαίδευσης τη δυνατότητα εμβάθυνσης στο ν. 4640/2019 μέσω της πράξης, της θεωρίας και της νομολογίας

– να παρουσιάσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των διαφορών που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο και τις δυνατότητες που παρέχονται για την υπαγωγή τους στη Διαμεσολάβηση

– να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες και τις αιτίες των συγκρούσεων που γεννώνται στο χώρο εργασίας αναφορικά με την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση/επίλυσή τους

– να επικεντρώσει την προσοχή στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές εργασίας, τηλεργασία, τη σεξουαλικη παρενόχληση στο χώρο εργασίας, την ηθική παρενόχληση, τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας κοκ και να τις συνδέσει με τη δυνατότητα (ή μη) υπαγωγής των σχετικών Διαφορών στη Διαμεσολάβηση βάσει της διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής αλλά και των ελληνικών νομοθετικών προβλέψεων

– να παράσχει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκπαιδευομένων σε προσομοιώσεις και ποικίλες βιωματικές ασκήσεις και λήψης εξατομικευμένης ανατροφοδότησης (feedback) σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε αυτές

– να παράσχει τη δυνατότητα στους Διαπιστευμένους/ες Διαμεσολαβητές/τριες να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους, να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και την αναπτυχθούν περαιτέρω επαγγελματικά σε σχέση με το ρόλο τους ως Διαμεσολαβητών/τριων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης απευθύνεται σε Διαπιστευμένους/ες Διαμεσολαβητές/τριες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε σχέση με την Εργασιακή Διαμεσολάβηση και παράλληλα να καλύψουν την υποχρέωσή για διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019)

ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο κάθε Κύκλος Εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά είτε σε συνδυασμό των ανωτέρω σε 4 πεντάωρα, δηλαδή κατά τη διάρκεια 4 ημερών από τις 15.30 – 20.30. Οι δια ζώσης Κύκλοι Εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται στις Εγκαταστάσεις του ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Φειδίου 18, Αθήνα, 4ος όροφος).

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Εξειδίκευσης στην Εργασιακή Διαμεσολάβηση από το ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 340 ευρώ για early bird εγγραφές και 370 ευρώ για εγγραφές της τελευταίας στιγμής ανά εκπαιδευόμενο/η.

  1. Ο/Η υποψήφιος/α εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να προκαταβάλει το ποσό των διδάκτρων είτε εφάπαξ με πίστωση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του «ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στην Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμ.Λογ/σμού:5011-061680-764 (ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680764) είτε τμηματικά, εξοφλώντας το συνολικό ποσό των διδάκτρων σε δύο ή περισσότερες (έως και δέκα) άτοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω πιστωτικής κάρτας οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος. Η καταβολή με τον προαναφερόμενο τρόπο πραγματοποιείται στα γραφεία του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3303310, e-mail [email protected])
  2. να υποβάλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο αρχείο) είτε στα γραφεία του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3303310, e-mail [email protected]), ταυτόχρονα με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής των διδάκτρων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του «ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.
  3. Υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο], συνοδευόμενη, από το αντίγραφο τίτλου του/της Διαπιστευμένου/ης Διαμεσολαβητή/τριας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτεστα γραφεία του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00, αρμόδια υπάλληλος κα Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail [email protected]), ταυτόχρονα με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής των διδάκτρων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»,είτεηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις συμμετοχής στον Κύκλο Εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα με έναν από τους παραπάνω τρόπους και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (έως 20) για τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε στα γραφεία του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (οπότε ο χρόνος υποβολής της αίτησης προκύπτει από σχετικό πρωτόκολλο που τηρείται στη Γραμματεία του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Φορέα [email protected] (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης προκύπτει από τον χρόνο λήψης από το «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος ο οποίος επιβεβαιώνεται από e-mail που σας αποστέλλεται αυθημερόν από την Γραμματεία του Φορέα).

 

Για το Δ.Σ. του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Η Πρόεδρος
Άννα Ζουρνατζή
Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Μέλος ΔΣ ΔΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ