ΝΕΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Πέμπτη, 25/11/2021

ΝΕΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

10/12/2021, 11/12/2021 και 12/12/2021

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου Κρήτης (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.) ανακοινώνει Νέο Σεμινάριο Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα προχωρημένου επιπέδου διδασκαλίας, σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης Μαρία Δαμιανάκη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών σε διεθνές επίπεδο, είναι διάρκειας 22 ωρών και οδηγεί στη λήψη πιστοποίησης τίτλου στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4640/2019, Υπ.Α. 41917/28/08/2021.

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί Παρασκευή 10/12 από 14.00 έως 21.00 το Σάββατο 11/12 από 13.00 έως 20.00 και Κυριακή 12/12 από 13.00 έως 18.00 (με ενδιάμεσα διαλείμματα), στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι βασισμένο σε 30 χρόνια εμπειρίας στη διαμεσολάβηση σε υποθέσεις οικογενειακής φύσεως και περιλαμβάνει:

  • ΥΑΣ σε οικογενειακές υποθέσεις και τα απαραίτητα στοιχεία που την πλαισιώνουν

  • Ελεγχος για δύσκολες καταστάσεις και ενδοοικογενειακή βία

  • Στοιχεία του σχεδίου ανατροφής των παιδιών

  • Εναλλακτικές πιθανές Συμφωνίες για την Επιμέλεια

  • Συμφωνίες εν όψει διαζυγίου

  • Προβληματισμούς και ο ρόλος των Διαμεσολαβητών αν τα προβλήματα συνεχίζονται

  • Διαδικασία Διαμεσολάβησης όταν δεν υπάρχει Συμφωνία

  • Ζητήματα που προκύπτουν και Προβληματισμούς

  • Υποδείγματα σχεδίων Ανατροφής

  • Τα αποτελέσματα της Διαμεσολάβησης στο μέλλον

Το πρόγραμμα βασίζεται σε εκπαίδευση «διαδικτυακή» σε όλη τη διάρκειά του, και χρησιμοποιούνται παραδείγματα, ασκήσεις ρόλων σε πραγματικές υποθέσεις, ανάλυση και καθοδήγηση όλων των συμμετεχόντων από τους εκπαιδευτές καθόλη τη διάρκειά του, με μοναδικό σκοπό την κατανόηση των απαραίτητων στοιχείων, τεχνικών και άλλων δεξιοτήτων που χρειάζονται οι διαμεσολαβητές σε οικογενειακή διαμεσολάβηση. Αναφορά στην on line δια- μεσολάβηση, λόγω των νέων αυξανόμενων απαιτήσεων και κοινωνικών συνθηκών επικοινωνίας, θα ενσωματωθεί στη διδασκαλία κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Φιλοθέου Α ́8 – Ιεράπετρα Κρήτης,Τ.Κ. 722 00, Τηλ.: 2842.304950, E-mail: [email protected]

Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου

Εκπαιδεύτρια είναι η Μαρία Δαμιανάκη, με εμπειρία σε πολλές διαμεσολαβήσεις οικογενεια- κής φύσεως και εκπαίδευση διαμεσολαβητών, η οποία εμβαθύνει και αναλύει την οικογενειακή διαμεσολάβηση και το θεσμό πέραν των βασικών κριτηρίων και δεξιοτήτων των διαμεσολαβητών με παραδείγματα και πρακτικές από πολύπλοκες και δύσκολες καταστάσεις και υποθέσεις, τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στην κατανόηση εννοιών και συν- θηκών πραγματικής διαμεσολάβησης. Συμμετέχει στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης η Βι- κτωρία Λιούτα, διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών.

Σημείωση: Σε κάθε τμήμα εκπαιδευομένων συμμετέχουν 10 (δέκα) άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για αυτό το λόγο, η καταβολή του συνολικού ποσού εγκαίρως είναι απαραίτητη.

Οι συμμετέχοντες που θα εκπαιδευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των 22 ωρών του προγράμ- ματος και επιτύχουν στην τελική αξιολόγηση, θα λάβουν «Πιστοποίηση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» από το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ και την Μαρία Δαμιανάκη ως αναγνωρισμένη Εκπαι- δεύτρια από IMI Αμερικής.

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω ZOOM και απευθύνεται αποκλειστικά σε Διαμεσολαβητές που έχουν ήδη πιστοποιηθεί με τίτλο σε Βασική Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση από Φορείς εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το τμήμα, μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Φορέα (www.kedilas.gr) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων είναι 320 ευρώ, και κατατίθενται στην:

Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε πρώην Συνεταιριστική (Συν Π.Ε.) Αριθμός λογαριασμού: 30000305840
ΙΒΑΝ: GR2608 70022 0000 30000305840 2

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ:
τηλ.:
2842.304950
κιν.: 6944.680524 (Τσαγκαράκη Σοφία)

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.kedilas.gr

 

Για το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.

Ο Διευθυντής του Φορέα Η Διευθύντρια Σπουδών
Νίκος Παπαδάκης Σοφία Τσαγκαράκη
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ