Νέος Κύκλος Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βασική Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»

Παρασκευή, 17/05/2024

Νέος Κύκλος  Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

«Βασική Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»

 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Βορείου Ελλάδος (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.) ορίζει ημερομηνία έναρξης κύκλου ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στις 29 Μαΐου 2024 – Διαθέσιμες 21 θέσεις εκπαιδευομένων.

Αίρουμε γεωγραφικούς περιορισμούς- υποστηρίζουμε την μαθησιακή διαδικασία με τη δυνατότητα δωρεάν διαμονής, για τις ημέρες των δια ζώσης μαθημάτων.     

Το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2022. Έχει δημιουργήσει και παρέχει το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ με τίτλο «Βασική Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» το οποίο διαρθρώνεται σύμφωνα με το ορισμένο περιεχόμενο που επιβάλει η ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4640/2019). Πλήρως εμπλουτισμένο και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της νέας εποχής, προσφέροντας τη δυνατότητα χρήσης της νέας τεχνολογίας μέσω εξ αποστάσεως διαδραστικών μαθημάτων και e-class, σε συνδυασμό με τη χορήγηση ασύγχρονου και εμπεριστατωμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Έχει οριστεί νέα ημερομηνία έναρξης κύκλου στις 29 Μαΐου 2024   – Διαθέσιμες 21 θέσεις εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι θα είναι διάρκειας 80 ωρών :

Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση 30 ώρες :

Θα πραγματοποιηθεί στις 29, 30 και 31 Μαΐου 2024 κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και στη 1 και 2 Ιουνίου 2024 με συνδυασμό πρωινών, μεσημεριανών και απογευματινών ωρών.

Δια ζώσης εκπαίδευση 50 ωρών :

Θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14, 15, 16 Ιουνίου 2024.

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 1.350,00 ευρώ και περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω.

 

Εκπτωτικές κατηγορίες – παροχές:

15% έκπτωση για πολυτέκνους – τριτέκνους – ΑμεΑ – ανέργους – μονογονεϊκές οικογένειες – κατόχους Ευρωπαϊκής κάρτας νέων και σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής.

Για συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους των οποίων ο τόπος διαμονής τους απέχει περισσότερο από 20 χιλιόμετρα από την έδρα του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε, παρέχεται δωρεάν διαμονή στην Βέροια για όσες ημέρες διαρκούν τα δια ζώσης μαθήματα.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Μάθετε για την εκπτωτική πολιτική και τις παροχές που προσφέρονται ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες στο site του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

  • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
  • Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης
  • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
  • Αίτηση Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.
  • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

  • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή / και την αντιστοιχία.
  • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
  • Αίτηση Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.
  • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ