Οικογενειακή διαμεσολάβηση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ εκπαίδευση 04 & 11 Οκτ. 2022

Τρίτη, 09/08/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ON LINE

Ν ο μ ι κ ό    Π λ α ί σ ι ο  Ν. 4640/ 2019 & 41917 οικ/26.08.2021 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής των Διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών»

Διάρκειας 5 ωρών

Ημέρες : 04 & 11 Οκτωβρίου 2022

---------------------------------

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή Διαμεσολαβητών Σπύρο Κ. Λειβαδόπουλο ανακοινώνει  συμπληρωματική εκπαίδευση πέντε (5) ωρών στο πρόγραμμα της οικογενειακής διαμεσολάβησης. 

Η Συμπληρωματική εκπαίδευση απευθύνεται:

  1. Στους διαμεσολαβητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα 20 ωρών οικογενειακής διαμεσολάβησης του ΚΕΔΙΠ (κύκλοι εκπαίδευσης  από τον Σεπτέμβριο 2013 – Ιούλιο 2020) ώστε η ύλη να συμβαδίζει με το  νέο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην οικογενειακή διαμεσολάβηση  (family mediation), διάρκειας 25 ωρών.

 

  1. Σε όλους τους διαμεσολαβητές που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, τουλάχιστον 20 ωρών σε οποιονδήποτε φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών.

  Οι επιπλέον 5 ώρες εκπαίδευσης θα  διεξαχθούν εξ αποστάσεως (on line), μέσω της πλατφόρμας zoom και θα είναι ενταγμένες στο ήδη διαδικτυακό πρόγραμμα 25 ωρών του ΚΕΔΙΠ.

 

 

Χρονοδιάγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως (on line) εκπαίδευσης:

Ημέρες

Ώρες 

04-Οκτ

Τρίτη (on line)

από 07:00 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

11-Οκτ

Τρίτη (on line) 

από 07:00 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.

 

 

 

Δίδακτρα 

Το κόστος για την συμπληρωματική εκπαίδευση ανέρχεται στο ποσό των εκατό  (100,00) ευρώ

Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται, σε λογαριασμό του ΚΕ.ΔΙ.Π. στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E.

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561 

IBAN: GR7002600500000380200751561 

 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης συμπληρωματικής εκπαίδευσης 5 ωρών στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση 

2. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής έως : 01/09/2022 

 

Η επιμέλεια του συγκεκριμένου προγράμματος έχει γίνει από τον  κ. Σπύρο  Κ. Λειβαδόπουλο, Δικηγόρο - Διαμεσολαβητή και Εκπαιδευτή Διαμεσολαβητών.  Η θεματική των 5 επιπλέον ωρών περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:  

 

  • Νομικό πλαίσιο οικογενειακής διαμεσολάβησης 
  • Πλαίσιο και αρχές της συνεπιμέλειας 
  • ΥΑΣ στις οικογενειακές διαφορές
  • Από την ΥΑΣ στη Διαμεσολάβηση
  • Το συμφέρον του παιδιού / Σχέδια γονικής ανατροφής 
  • Ψυχολογία του παιδιού/ η « Φωνή του παιδιού» στη διαμεσολάβηση
  • Βιωματικές ασκήσεις

 

Εισηγήσεις : Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα υπάρξουν εισηγήσεις από ειδικούς στον τομέα τους επιστήμονες σχετικά με την ψυχολογία των συγκρούσεων στη (διάσταση & διαζύγιο) καθώς και για το Νομικό πλαίσιο της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.  

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ