Πρόγραμμα “Ανοιχτές Πύλες της Διαμεσολάβησης”

Πέμπτη, 04/09/2014

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο ενημέρωσης της Κοινωνίας για το θεσμό της Διαμεσολάβησης, απέστειλε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 στους Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων επιστολή, καλώντας τους να συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος “Ανοιχτές Πύλες της Διαμεσολάβησης”.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, μέσα από την επιστολή αυτή, επισημαίνει πως η αγαστή συνεργασία της Πολιτείας με τα Πρωτοδικεία «για την εφαρμογή και διάχυση του θεσμού της Διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, προβάλλει ως ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος μεταβολής της ίδιας της νοοτροπίας των πολιτών στον τρόπο διαχείρισης και διευθέτησης των διαφορών τους και, συνάμα, αποσυμφόρησης των δικαστηρίων από το διαρκώς αυξανόμενο όγκο υποθέσεων που καταλήγουν σε αυτά».

Και συνεχίζει, εξηγώντας: «Η λειτουργία του προγράμματος που φέρει την ονομασία “Ανοιχτές Πύλες της Διαμεσολάβησης” εντός των Δικαστικών Μεγάρων, θα βοηθήσει σημαντικά και καθοριστικά στη γνωριμία του πολίτη με τη Διαμεσολάβηση, στην εμπέδωση του νεοπαγούς αυτού θεσμού στην κοινωνική συνείδηση και, συνακόλουθα, στην αποσυμφόρηση των πινακίων, την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της καθημερινής δικαστηριακής πραγματικότητας, αλλά και στην πολυπόθητη επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης,

Οι “Ανοιχτές Πύλες της Διαμεσολάβησης” θα έχουν τη μορφή ειδικά διαμορφωμένων γραφείων εντός των Δικαστικών Μεγάρων και θα στελεχώνονται από Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι, αφενός μεν θα ενημερώνουν τους πολίτες και θα επιλύουν οποιαδήποτε απορία τους σχετικά με το θεσμό της Διαμεσολάβησης (ή της δικαστικής μεσολάβησης ή άλλους εναλλακτικούς τρόπους απονομής Δικαιοσύνης), αφετέρου δε θα μπορούν να πραγματοποιούν Διαμεσολαβήσεις μία ή περισσότερες φορές μέσα στην εβδομάδα, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα ύστερα από συνεννόηση με τα μέρη».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Κανελλόπουλος διαβεβαίωσε πως το Υπουργείο, αλλά και ο ίδιος προσωπικά, θα σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια άμεσης και ομαλής εφαρμογής του προγράμματος «Ανοιχτές Πύλες της Διαμεσολάβησης» παρέχοντας την βοήθειά τους όπου κριθεί απαραίτητη.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ