ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Τετάρτη, 07/06/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τρίτη, 07/06/2020

Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τα εδάφια ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 4640/2019 καλούμε να δηλώσουν έως την 20 Ιουνίου 2023 ενδιαφέρον για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] :

α) διαμεσολαβητές, εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων της χώρας, από τους οποίους δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί θα επιλεγούν για τη συμμετοχή τους στην άνω Επιτροπή, καθώς και

β) διαμεσολαβητές, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο και εμπειρία στη διαμεσολάβηση, που προκύπτει είτε λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών είτε λόγω συμμετοχής σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ως διαμεσολαβητές ή βοηθοί διαμεσολαβητή ή νομικοί παραστάτες είτε λόγω συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και ερευνητικά προγράμματα συναφή με τη διαμεσολάβηση, από τους οποίους τρεις (3) τακτικοί και τρεις (3) αναπληρωματικοί θα επιλεγούν για τη συμμετοχή τους στην άνω Επιτροπή.

Αθήνα, 07-06-2023

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ