Σεμινάρια Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών - Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης

Τετάρτη, 27/02/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Οι εγγραφές άρχισαν

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχών: Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

 

Στις 12 Μαρτίου ξεκινά η «Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών»

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» έχει τη χαρά να σας ανακοινώσει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, συνολικής διάρκειας 80 ωρών εκπαίδευσης (10 μέρες εκπαίδευσης), σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Νόμου για τη Διαμεσολάβηση (Ν.4512/2018).

 

 Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος τόσο δικηγόροι, όσο και μη δικηγόροι. Ο αριθμός των υποψηφίων διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι έναν (21) (αρ 198 του ν. 4512/2018).

 

Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του προγράμματος των 80 ωρών της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Οι τυχόν αποτυχόντες υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα νέας γραπτής και προφορικής αξιολόγησής τους σε επόμενους κύκλους εκπαίδευσης που θα οριστούν από το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ».

Οι απόφοιτοι κάθε κύκλου βασικής εκπαίδευσης θα λάβουν, μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε προαγωγικές  εξετάσεις, σχετική βεβαίωση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη μετέπειτα συμμετοχή τους στις εξετάσεις διαπίστευσης διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Σημειώνεται πως θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις βάσει της ημερομηνίας προκαταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δείτε παρακάτω, στην παράγραφο "προϋποθέσεις συμμετοχής", ή στην ιστοσελίδα lisitripolis.gr. 

 

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200€).

 

Ημερομηνίες και ώρες εκπαίδευσης

Τρίτη 12 Μαρτίου, ώρες: 13:00 – 21:00

Τετάρτη 13 Μαρτίου, ώρες: 13:00 – 21:00

Πέμπτη 14 Μαρτίου, ώρες: 13:00 – 21:00

Παρασκευή 15 Μαρτίου, ώρες: 13:00 – 21:00

Σάββατο 16 Μαρτίου, ώρες: 09:00 – 17:00

Κυριακή 17 Μαρτίου, ώρες: 09:00 – 17:00

Δευτέρα 18 Μαρτίου, ώρες: 13:00 – 21:00

Τρίτη 19 Μαρτίου, ώρες: 13:00 – 21:00

Τετάρτη 20 Μαρτίου, ώρες: 13:00 – 21:00

Πέμπτη 21 Μαρτίου, ώρες: 13:00 – 21:00

 

Τόπος διενέργειας σεμιναρίου: Επιμελητήριο Τρίπολης (25ης Μαρτίου & Πανός 21)

 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

- μελέτη υλικού και Βασική εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση

- ανάλυση βασικών αρχών εμπορικού δικαίου και ιδιωτικού δικαίου σε συνάρτηση με τη Διαμεσολάβηση

-  προσομοιώσεις Διαμεσολάβησης

- ανακεφαλαίωση εκπαίδευσης, προσομοίωση εξετάσεων και τελική αξιολόγηση

 

Οι εκπαιδεύσεις και οι προαγωγικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του  Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη).

 

Εκπαίδευση - Πάροχοι της εκπαίδευσης

Επικεφαλής της εκπαίδευσης  είναι η Ελληνίδα εκπαιδεύτρια (lead trainer) Βασιλική Παπαδημητρίου, ιδρυτικό μέλος της ομάδας Διαμεσολάβησης «Ήθος Πάθος Λόγος» Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης (Ethos Pathos Logos Mediation Services) (www.eplmediation.gr), δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του ΥΔΔΑΔ και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών, με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

 Η επιτυχής συμμετοχή στις τελευταίες εξετάσεις οδηγεί στη λήψη του τίτλου Πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator) του Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ  «ΛΥΣΗ».

 Οι Εγκαταστάσεις του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. – «ΛΥΣΗ»

 Οι εγκαταστάσεις, προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ,  είναι απολύτως κατάλληλες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με άρτιες υλικοτεχνικές υποδομές που καθιστούν τον χώρο ένα πλήρες και ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά απλή αίτηση ενδιαφέροντος με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου [email protected], έως τις 4 Μαρτίου ώρα 23.59.

 

Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά με email ή τηλεφωνικώς αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Ακολούθως, για να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€) στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου που θα δείτε παρακάτω. Η πλήρης εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου, με την ίδια ανωτέρω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς (κα Βασιλική Παπαδημητρίου, 6982 522307  Μίκα Μπερτζελέτου: 2710 227141-2, 6977 079483)

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 200 ν.4512/2018:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής η αλλοδαπής.

 

Με την παρούσα οι αιτούντες αποδέχονται την διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων στα αρχεία του Ινστιτούτου και την επεξεργασία τους από τους αρμόδιους του Ινστιτούτου προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους και για τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτή καθώς και για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.Top of Form

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε εκπαιδευόμενος/-η ο/η οποίος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει σε κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να:

 

  • καταβάλλει τα δίδακτρα 1200€, (το κόστος αυτό αφορά ΜΟΝΟ τον συγκεκριμένο  ΚΥΚΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ»:

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αριθμ. Λογ/σμού: (ΙΒΑΝ: GR23 0172 5030 0055 0308 7761 975)

 

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει τμηματικά. Εξακόσια ευρώ (600€) προκαταβολή και εξακόσια ευρώ (600€) πριν από την έναρξη των σεμιναρίων.

  • υποβάλει την  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: 

είτε στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» (25ης Μαρτίου & Πανός 21 Τρίπολη, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 10 π.μ. – 1 μ.μ.) ταυτόχρονα με το παραστατικό καταβολής διδάκτρων, είτε ηλεκτρονικά (σκαναρισμένο) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ»: [email protected].  Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗΑιτήσεις συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (21) για τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της Αίτησης είτε στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης και ταυτόχρονης καταβολής των διδάκτρων προκύπτει από το σχετικό παραστατικό κατάθεσης που εκδίδεται από την τράπεζα) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» [email protected] (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης προκύπτει από το χρόνο λήψης από τον ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος).

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός των εικοσιένα (21) εκπαιδευόμενων για κάθε κύκλο εκπαίδευσης, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την απόρριψη της αίτησής τους και θα καλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο κύκλο εκπαίδευσης.

  • υποβάλει στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. – «ΛΥΣΗ» (25ηςΜαρτίου & Πανός 21 - Τρίπολη, αρμόδια υπάλληλος κ. Μπερτζελέτου, πληροφορίες: τηλ. 2710 227141-2), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου κύκλου βασικής εκπαίδευσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Για δικηγόρους:

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του ΝΔ 3026/1954 (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του Π.Δ. 123/2011).

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από τον οποίο να προκύπτει ότι ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου και δεν έχει καταδικαστεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του Π.Δ. 123/2011).

2) Για μη δικηγόρους:

α) Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία και

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του αρθ. 8 του νόμου 3528/2007.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω (υπό -3-) εγγράφων στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ», ο υποψήφιος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης και θα του επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχει καταβάλει.

            Για τις αιτήσεις συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» (www.lisitripolis.gr)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε όλες τις εργάσιμες ημέρες (10.00 – 13.00) στα τηλέφωνα: 2710 227141-2. Υπεύθυνη Μίκα Μπερτζελέτου

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ