Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 20 ωρών στην Διαμεσολάβηση σε Κτηματολογικές διαφορές από το ΙΝΚΑΔΑ και το ADR Hellenic Center 19 & 20 Φεβρουαρίου 2022

Τετάρτη, 12/01/2022
  • Κόστος εκπαίδευσης: 300,00 ευρώ
  • early bird (-20%) 240,00 ευρώ για όσους εγγραφούν έως και την 31/01/2022.

 

  • Προσφορά: Δωρεάν 20 ωρών πρόγραμμμα ασύγχρονης on demand μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση  ( Advanced Mediation Training ) σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

  • Πλατφόρμα: Zoom.us

 

Νομικό πλαίσιο : ΚΥΑ τ. Β΄ 6444/31.12.2021 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).

 

Η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 75) ορίζεται η 1η Απριλίου 2022.

 

Το ΙΝΚΑΔΑ (NIKI MEDIATION) σε συνεργασία με το Eλληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛΚΕΔ-ADR HELLENIC CENTER) προσφέρει  σύγχρονο εξ αποστάσεως πρόγραμμα εξειδικευμένης μετεκπαίδευσης, διάρκειας 20 ωρών, στην Διαμεσολάβηση σε Κτηματολογικές Διαφορές για την εγγραφή των Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275),  ήτοι στο ειδικό μητρώο των Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών.

 

 Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε  300,00 ευρώ/ early bird (-20%) 240,00 ευρώ για όσους εγγραφούν έως και την 31/01/2022, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται α)  η χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης  β) η διαβίβαση αυτού από τον φορέα μας στην κεντρική επιτροπή διαμεσολάβησης στο φάκελο του καταρτιζόμενου, προκειμένου αυτός να εγγραφεί στο Μητρώο των Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών και γ) 20 ωρών πρόγραμμμα e-learning μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση  (Advanced Mediation Training ) με πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Ημερομηνία διεξαγωγής:  19-20 Φεβρουαρίου 2022.

‘Ωρες εκπαίδευσης:          Σάββατο  19 Φεβρουαρίου 2022: 09.00 – 19.00 

                                         Κυριακή  20  Φεβρουαρίου 2022: 09.00 – 19:00

 

*Πλατφόρμα: Zoom.us

 

 

Εκπαιδευτική ομάδα:

1. Εύη Αυλογιάρη, Δικηγόρος, MSc ΑΠΘ (Ιατρική Σχολή – Δ.Π.Μ.Σ.) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση»,   Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος «ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»   Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CEDR, ΤΟΟLKIT, ΚΕ.ΔΙ.Π.) και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών εξειδικευμένη στην Ιατρική και Βιοηθική Διαμεσολάβηση (εκπαίδευση: Penn University of Pennsylvania Medical School , Harvard Medical School Center for Bioethics, University of Zurich/University Hospital Zurich), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, IMI Mediation Advocacy Certification, Διευθύντρια Κατάρτισης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης,  Υπεύθυνη του προγράμματος Διαμεσολάβησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ελ.κ.ε.δ./ ADR Hellenic Center) (http://www.adrhellenic.com).

 

2. Mαρία Τσώλου, Δικηγόρος, διαμεσολαβήτρια, εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών ΑDR Hellenic Center και INKAΔΑ

 

3. Κωνσταντίνος Τερζής Δικηγόρος, διαμεσολαβητής, εκπαιδευτής διαμεσολαβητών ADR Hellenic και ΙΝΚΑΔΑ

 

4. Δέσποινα Λυπηρίδου, Διαμεσολαβήτρια,  εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ADR Hellenic            

 

5. Εξειδικευμένοι εισηγητές και με εμπειρία στο εμπράγματο δίκαιο, στην κτηματογράφηση ,σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την καταχώρηση εγραπτέων πράξεων, τις προϋποθέσεις διόρθωσης ανακριβούς πρώτης δήλωσης κλπ.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται  κυρίως σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις στην διαμεσολάβηση κτηματολογικών διαφορών και να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών, αλλά και σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, τοπογράφους που θέλουν να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Περιεχόμενο προγράμματος: Σύμφωνα με νομικό πλαίσιο : ΚΥΑ τ. Β΄ 6444/31.12.2021 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) και το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν ιδίως το εμπράγματο δίκαιο, τους ν. 2308/1995 και ν. 2664/1998, την εκπαίδευση σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο και ιδίως στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διόρθωσης ανακριβούς πρώτης δήλωσης, και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

 

Όποιος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει στην παρούσα εκπαίδευση Κτηματολογικών διαμεσολαβητών πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

α) την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και

β) το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων των 300,00 ευρώ, ή των 240,00 ευρώ αν καταθέσει έως και την 31/1/2022,  στον Τραπεζικό Λογαριασμό του

ΕΛΚΕΔ

Εθνική Τράπεζα: 213/00104482 

ΙΒΑΝ: GR 2701102130000021300104482

Αιτιολογία: Εκπαίδευση Κτηματολογική Διαμεσολάβηση

προκειμένου να κατοχυρώσει την εγγραφή με σημείωση: Κτηματολογική διαμεσολάβηση 19&20 Φεβρουαρίου.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 2310538919 & 6977260901 | email: [email protected] 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ADR HELLENIC CENTER 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ADR Hellenic Center) είναι  ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012 με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμεσολάβησης και υπηρεσιών εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση και γενικότερα στην επίλυση συγκρούσεων, τόσο στην Ευρώπη, όσο και διεθνώς.

Από το 2014 το ADR Hellenic Center είναι ο αποκλειστικός πάροχος εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝΚΑΔΑ), ενός εκ των πέντε λειτουργούντων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συνεργάζεται επίσης με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (τομέας Διά Βίου Εκπαίδευσης) και προσφέρει με μεγάλη επιτυχία Προγράμματα Εξειδίκευσης στον τομέα της Διαμεσολάβησης (τραπεζική και οικογενειακή). Από το έτος 2015 είναι ιδρυτικό μέλος του Βαλκανικού Οργανισμού Επίλυσης Διαφορών (Balkan Association for Dispute Resolution) και παρέχει υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών  στην Ευρώπη και διεθνώς.

Tο ADR Hellenic Center είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα που, από το έτος 2015, παρέχει όλα τα Qualifying Assessment Programs του Διεθνούς φήμης και αναγνώρισης Ινστιτούτου, International Mediation Institute (I.M.I) και πιστοποιεί τις επαγγελματικές ικανότητες  Διαμεσολαβητών από όλο τον κόσμο, ώστε αυτοί να συμπεριληφθούν στην επίσημη λίστα των Διεθνών Διαμεσολαβητών του Ι.Μ.Ι. 

Πλέον από το 2019 το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης  του ADR HELLENIC CENTER είναι πιστοποιημένο από το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο, Ιnternational Mediation Institute ( IMI ) ως  IMI  Certified Mediator Training Program (IMI CMTP).

Το ADR Hellenic Center έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά προγράμματα που διεξάγονται με μεγάλη επιτυχία και αφορούν την οικογενειακή διαμεσολάβηση, την επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, στην διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση, στην διαμεσολάβηση στις οικογενειακές επιχειρήσεις, διαπραγματεύσεις για την επίτευξη επαγγελματικής συμφωνίας , Advanced Διαμεσολάβηση, Ιατρική Διαμεσολάβηση, Ενσυναίσθηση και Σχολική Διαμεσολάβηση, Νευροεπιστήμη και Διαμεσολάβηση, Γλώσσα του σώματος, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Ενδοεταιρική Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων στον Αθλητισμό κλπ

Το ADR Hellenic Center είναι ο μοναδικός φορέας  τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς που εξειδικεύεται στην Ιατρική και Βιοηθική Διαμεσολάβηση και στην εκπαίδευση ιατρών και παρόχων υγείας σε ήπιες δεξιότητες (Soft Skills) και έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά προγράμματα. Από το 2015 έως και σήμερα έχουν διεξαχθεί με πολλή μεγάλη επιτυχία προγράμματα Ιατρικής Διαμεσολάβησης απευθυνόμενα σε διαμεσολαβητές και δικηγόρους, προγράμματα Βιοηθικής Διαμεσολάβησης για επαγγελματίες υγείας και δικηγόρους, καθώς και προγράμματα σε συνεργασία με νοσοκομεία για την εκπαίδευση των ιατρών σε ήπιες δεξιότητες (softskills) , διαχείριση ιατρικού λάθους και επίλυση συγκρούσεων στην ιατρική κλινική πράξη.

Από το έτος 2019 έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά  ασύγχρονα προγράμματα e-learning  στην πλατφόρμα e-adrhellenic.com., στην ελληνική και αγγλική γλώσσα  όπως, ο ρόλος του Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση, εισαγωγή στη Διαμεσολάβηση, Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, Advanced Διαμεσολάβηση, Ιατρική Διαμεσολάβηση, Ενσυναίσθηση και Σχολική Διαμεσολάβηση, Νευροεπιστήμη και Διαμεσολάβηση, Γλώσσα του σώματος και Διαμεσολάβηση, Eπίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, Διαμεσολάβηση στις οικογενειακές επιχειρήσεις, Διαπραγματεύσεις για την επίτευξη επαγγελματικής συμφωνίας, Διαχείρηση Ιατρικού λάθους, Ήπιες δεξιότητες ιατρών κλπ.

Είναι δε ο μοναδικός φορέας που σήμερα προσφέρει ON LINE σύγχρονη εκπαίδευση Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών ( ΤRAIN THE TRAINERS ) σε πολύ μικρά τμήματα.

Το ADR Hellenic Center είναι πλεόν, από το Μάρτιο του 2021, Διαπιστευμένο Μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανεξάρτητης Πιστοποίησης στην Ηλεκτρονική Μάθηση - ECICEL (European Center of Independent Certification in E-Learning). Τα e-learning προγράμματα του κέντρου ικανοποιούν τα κριτήρια και πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν καθιερωθεί από το ECICEL σχετικά με την ποιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ