«ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Δευτέρα, 08/05/2023

Ανακοινώνεται η δυνατότητα εγγραφής στον 1ο κύκλο εξ αποστάσεως (online) Μετεκπαίδευσης στην Τραπεζική διαμεσολάβηση του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και σε διαμεσολαβητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον Βασικό Κύκλο Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση, ενώ πληροί τις προϋποθέσεις της ανά τριετία υποχρεωτικής μετεκπαίδευσής τους κατά το άρθρο 27Β του Ν. 4640/2019. 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ

Θα συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, με τις εξής θεματικές ενότητες, οι κάτωθι: 

Αλαμπάση Θεώνη | Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (Ν. 4738/2020)

Δέδε Σοφία | Οικονομολόγος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Αγορά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων – Ανάλυση προβλήματος. Λειτουργία και Κανόνες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. ΠΕΕ 42/30.05.2014. Κώδικας Δεοντολογίας – ΔΕΚ. Βασικές αρχές Τραπεζικής Διαμεσολάβησης (Έννοιες). Διαδικασία Τραπεζικής Διαμεσολάβησης. Προϊόντα Ρυθμίσεων. Διαδικασία Ρυθμίσεων. Διαδικτυακή Τραπεζική Διαμεσολάβηση. Τεστ πραγματικότητας – Ψυχολογία των μερών. Προσομοίωση

Καριοφύλλας Σπυρίδων | Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής Συμπεριφορικής Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάσκων στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου καταστημάτων Τράπεζας Eurobank

Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk): Από τις χορηγήσεις στις ρυθμίσεις

Τουρλούπης Κώστας | Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ΜΔΕ, Επικεφαλής Μονάδας Αναδιαρθρώσεων Δανείων Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων doValue Greece ΑΕΔΑΔΠ

Πλαίσιο λειτουργίας Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Είδη χορηγητικών/πιστωτικών συμβάσεων

Τσαχιρίδης Σωκράτης | Δικηγόρος, ΜΔΕ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Διαχειριστές των Funds και διενέργεια δικαστικών πράξεων - αναγκαστικής εκτέλεσης (ΟλΑΠ 1/2023 και η επόμενη ημέρα).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 24 ώρες και θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) με σύγχρονη εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις εξής ημερομηνίες:

Πέμπτη

15/06/2023

17.00 έως 21.00 (4 ώρες)

Παρασκευή

16/06/2023

17.00 έως 21.00 (4 ώρες)

 

 

 

Τετάρτη

21/06/2023

17.00 έως 20.00 (3 ώρες)

Πέμπτη

22/06/2023

17.00 έως 20.00 (3 ώρες)

Παρασκευή

23/06/2023

17.00 έως 20.00 (3 ώρες)

Σάββατο

24/06/2023

10.00 έως 18.00 (7 ώρες)

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα (480) ευρώ και εξοφλείται εφάπαξ. Επί του ποσού αυτού υφίσταται η δυνατότητα ΕΚΠΤΩΣΗΣ, σύμφωνα με την πολιτική εκπτώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία έχει ως εξής:

  • Έκπτωση 15% για πρόωρες εγγραφές (early birds) - Τελικό ποσό διδάκτρων: 408 ευρώ.
  • Έκπτωση 25% σε όσους έχουν συμμετάσχει ήδη στο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών ή/και σε άλλο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης του ΦΚΔ του Παντείου Πανεπιστημίου - Τελικό ποσό διδάκτρων: 360 ευρώ.
  • Έκπτωση 25% σε ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%), άνεργους, πολύτεκνους, απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου - Τελικό ποσό διδάκτρων: 360 ευρώ.
  • Έκπτωση 50% σε εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου - Τελικό ποσό διδάκτρων: 240 ευρώ.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Φορέα: [email protected]

  • Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση.
  • Αντίγραφο τίτλου εκπαίδευσης διαμεσολαβητή και εάν πρόκειται για Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, αντίγραφο του τίτλου διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Παραστατικό καταβολής των διδάκτρων* στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου: 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΚΕ ΠΑΝΤΕΙΟΥ – ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

IBAN: GR7801401490149002001000718

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ονοματεπώνυμο – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 

*Τα τραπεζικά έξοδα (του εμβάσματος) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη. Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς τα ανωτέρω ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη από τη Γραμματεία.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο του Φορέα: www.mediation-panteion.gr ή/και να επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο e-mail: [email protected]

 

 

Ο Διευθυντής του Φορέα
Άγγελος Μπώλος
Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου
Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ