ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Παρασκευή, 20/10/2023

...

Στην παρ. 4. ορίζουμε τον Αντώνιο Παπαδημητρόπουλο του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 388348), καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε αντικατάσταση του Αντώνιου ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΥ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 576607), καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην παρ. 6. ορίζουμε την ’Αννα Μεμετζή του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 909596), Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, σε αντικατάσταση του Δημητρίου ΝΙΚΑΚΗ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ 067707), Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 38481οίκ./ 19-09-2023 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Βρείτε συνημμένο το ΦΕΚ τροποποίησης της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης. 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ