ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ADR HELLENIC TRAINING HUB

Τετάρτη, 21/09/2022

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών Οκτωβρίου

50 ώρες εξ αποστάσεως (e-learning) και 50 ώρες δια ζώσης (6 - 9/10/2022)

ADR HELLENIC TRAINING HUB

 

 • Κόστος: 1.400,00 ευρώ ή 
 • Κόστος: 990,00 ευρώ για εκπαιδευόμενους κάτω των 30 ετών
 • Μόνο μικρά τμήματα 4 έως 8 ατόμων

+ ΔΩΡO: 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, Σχολική Διαμεσολάβηση και στην Επίλυση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.

 

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών ADR HELLENIC TRAINING HUB με έδρα τον Πειραιά, ανακοινώνει νέο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 100 ωρών (50 ώρες  δια ζώσης και 50 ώρες εξ αποστάσεως),  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4640/2019.

Στους  συμμετέχοντες σε αυτή τη βασική εκπαίδευση θα δοθούν επιπλέον δωρεάν τρία προγράμματα e-learning μετεκπαίδευσης συνολικού κόστους 960,00 ευρώ στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, Σχολική Διαμεσολάβηση και στην Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας (www.e-adrhellenic.com).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

τηλ. 6977260901 - Εύη Αυλογιάρη

email: [email protected] 

Το πρόγραμμα 100 ωρών βασικής εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση περιλαμβάνει 3 ενότητες: 

Μέρος 1ο: E-learning, παρακολούθηση μαθημάτων με αποθηκευμένες βίντεοπαρουσιάσεις, θεωρία διαμεσολάβησης, τεχνικών δεξιοτήτων διαμεσολάβησης, πολλαπλών τεστ αξιολόγησης, προετοιμασία για τις εξετάσεις του υπουργείου και νομικής ύλης, διάρκειας 50 ωρών.

Μέρος 2ο:      Παρακολούθηση 40 ώρες με φυσική παρουσία,  εντατική εκπαίδευση με προσομοίωση ρόλων και τεχνικές διαμεσολάβησης  6 - 9/10/2022 

Μέρος 3ο:     Παρακολούθηση 10 ώρες με φυσική παρουσία, προσομοίωση ρόλων ολοκληρωμένης διαδικασίας διαμεσολάβησης, γραπτές εξετάσεις στη θεωρία της διαμεσολάβησης και προφορικές εξετάσεις στην προσομοίωση ρόλων, σε ημερομηνία που καθορίζεται σε συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους.

 

Σημείωση: Μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευθέντες θα έχουν συνεχή πρόσβαση για επανάληψη στην πλατφόρμα e-learning του ADR Hellenic, έως και το πέρας των εξετάσεων στο ΥΔΔΑΔ.

Η εκπαίδευση των υποψηφίων διαμεσολαβητών γίνεται σε μικρά τμήματα έως και  8 ατόμων από τους εκπαιδευτές του ADR HELLENIC TRAINING HUB, Εύη Αυλογιάρη (leader trainer), Κωνσταντίνο Τερζή, Μαρία Τσώλου και Νικόλαο Καραγιαννάκη, με μεγάλη διδακτική εμπειρία (πέραν των 10 ετών) στην Ελλάδα (ADR HELLENIC, ΕΛΚΕΔ, ΙΚΔΘ και ΙΝΚΑΔΑ ) και στο εξωτερικό, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι συμμετέχοντες αφού παρακολουθήσουν το πλήρες Πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης των 100 ωρών και περάσουν με επιτυχία την γραπτή και προφορική αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος θα λάβουν Αναγνωρισμένο Διεθνή Τίτλο Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή από το ADR HELLENIC TRAINING HUB  και το International Mediation Institute (ΙΜΙ) .

Στη συνέχεια, οι καταρτισθέντες διαμεσολαβητές συμμετέχουν στις εξετάσεις που ορίζονται στο αρ. 28 του ν.4640/2019, ώστε να λάβουν την διαπίστευσή τους από το ΥΔΔΑΔ. 

Γιατί να εκπαιδευτείτε μαζί μας;

 • Βασική εκπαίδευση – Διάρκεια 100 ώρες:
  • 50 ώρες e-learning εκπαίδευση και 50 ώρες δια ζώσης
 • Κλειστά τμήματα 4-8 ατόμων
 • Έμπειροι εκπαιδευτές και ομάδα που εκπαιδεύει μαζί εδώ και 10 χρόνια με πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η  Leader Τrainer Εύη Αυλογιάρη
 • Διεθνής πιστοποίηση ΙΜΙ, αμέσως μετά το τέλος της εκπαίδευσης
 • Μετεκπαίδευση δωρεάν με 3 προγράμματα στη σχολική, οικογενειακή και ενδοεταιρική διαμεσολάβηση
 • Ευέλικτες ημερομηνίες για τη δια ζώσης εκπαίδευση που καθορίζονται σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες 
 • Η εκπαίδευση:
 • ενσωματώνει τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά μοντέλα βιωματικής εκπαίδευσης
 • Εστιάζει στην πρακτική άσκηση
 • Ατομικό feedback σε κάθε εκπαιδευόμενο σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης
 • Συνεχής υποστήριξη και μετά το τέλος της εκπαίδευσης
 • Με την εγγραφή σας, έχετε άμεσα πρόσβαση στην πλατφόρμα e-adrhellenic.com. Η e-learning εκπαίδευση περιλαμβάνει μαγνητοσκοπημένες ενότητες με τη θεωρία της διαμεσολάβησης, των δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή,  τα στάδια, τη νομοθεσία, υποδείγματα, τεστ κλπ. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τον υπολογιστή σας, από το κινητό σας τηλέφωνο, από τάμπλετ, οποιαδήποτε ώρα, οπουδήποτε θέλετε και με το δικό σας ρυθμό. Hπρόσβαση στην e-learning πλατφόρμα παρέχεται εως και τις εξετάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για επαναλήψεις και τεστ.

 

Διαδικασία συμμετοχής - αίτηση εγγραφής στη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν τίτλο σπουδών Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (ήτοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην ημεδαπή. 

Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης  μαζί με την καταβολή των διδάκτρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης των 100 ωρών (δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως) είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης από τον εκπαιδευόμενο τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

 

Όποιος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει στον κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να: 

1.Υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο στο τέλος της σελίδας], στο email : [email protected]

2.Αποστείλει ηλεκτρονικά στο email: [email protected] το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.

Καταβολή των διδάκτρων, στον Τραπεζικό Λογαριασμό με δικαιούχο:

ADR HELLENIC TRAINING HUB

ΙΒΑΝ:GR8701102110000021100657655

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Swift: ETHNGRAA

Αιτιολογία: ΒασικήΕκπαίδευση

(Τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον/την καταθέτη)

 

Το ποσό των διδάκτρων είναι χίλια τετρακόσια ευρώ (1.400,00€) ή εννιακόσια ενενήντα ευρώ (990,00 ευρώ) για υποψηφίους κάτω των 30 ετών και μπορεί να καταβληθεί και με πιστωτική κάρτα (έως και 6 άτοκες δόσεις).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ADRHELLENIC

Το ADR HELLENIC είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012 με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμεσολάβησης, υπηρεσιών εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση και γενικότερα στην επίλυση συγκρούσεων, τόσο στην Ευρώπη, όσο και διεθνώς. Από τον Απρίλιο του 2022 είναι πλέον Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών αδειοδοτημένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  με έδρα τον Πειραιά.

Από το 2014 το ADR Hellenic είναι αποκλειστικός πάροχος εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝΚΑΔΑ), ενώ από το 2015 είναι ιδρυτικό μέλος του Βαλκανικού Οργανισμού Επίλυσης Διαφορών και παρέχει υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στην Ευρώπη και διεθνώς. Συνεργάζεται επίσης με το Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και προσφέρει Προγράμματα Εξειδίκευσης στον τομέα της Διαμεσολάβησης.

Έχουν εκπαιδευτεί από τον  Φορέα μας τόσο στη βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών όσο και σε προγράμματα μετεκπαίδευσης πάνω από 3.000 διαμεσολαβητές σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς από το 2014 έως σήμερα.

Tο ADR Hellenic είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα που παρέχει όλα τα Qualifying Assessment Programs του International Mediation Institute (I.M.I) και πιστοποιεί τις επαγγελματικές ικανότητες διαμεσολαβητών από όλο τον κόσμο, ώστε αυτοί να συμπεριληφθούν στην επίσημη λίστα των Διεθνών Διαμεσολαβητών του Ι.Μ.Ι. Πλέον από το 2019 το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης του ADRHELLENICείναι πιστοποιημένο από το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο, Ιnternational Mediation Institute ( IMI ) ως IMI Certified Mediator Training Program (IMI CMTP).

Ανάμεσα στα πρωτοποριακά προγράμματα που έχουμε δημιουργήσει ανήκουν η Επίλυση Συγκρούσεων στον Χώρο Εργασίας, η Διαδοχή στην Οικογενειακή Επιχείρηση, η Διαμεσολάβηση στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις, οι Διαπραγματεύσεις για την Επίτευξη Επαγγελματικής Συμφωνίας, η Προχωρημένη Διαμεσολάβηση, η Ενσυναίσθηση και Σχολική Διαμεσολάβηση, η Νευροεπιστήμη και Διαμεσολάβηση, η Γλώσσα του Σώματος, οι Επικοινωνιακές Δεξιότητες, η Ενδοεταιρική Διαμεσολάβηση, η Επίλυση συγκρούσεων στον Αθλητισμό, η Οικογενειακή, Τραπεζική και Κτηματολογική Διαμεσολάβηση και  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών (Τrain the Trainers). 

Εξειδικευόμαστε επίσης στην Ιατρική και Βιοηθική Διαμεσολάβηση και στην εκπαίδευση ιατρών σε ήπιες δεξιότητες. Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, συμμετείχαμε το 2018 σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την αύξηση της ενσυναίσθησης των φοιτητών ιατρικής και πλέον συνεργαζόμαστε με ιατρικές σχολές του εξωτερικού για την υλοποίηση της Εκπαίδευσης στην Ενσυναίσθηση και στις Επικοινωνιακές Δεξιότητες στην Κλινική Πράξη.

Από το 2019 το ADR HELLENIC έχει δημιουργήσει ασύγχρονα προγράμματα e-learning στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (e-adrhellenic.com) πιστοποιημένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανεξάρτητης Πιστοποίησης στην Ηλεκτρονική Μάθηση (ECICEL). 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ