Y.A. 1460/ 2012: Καθορισμός αμοιβής διαμεσολαβητή

Y.A. 1460/ 2012 (ΦΕΚ Β' 281/13.02.2012): Καθορισμός αμοιβής διαμεσολαβητή

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (Α’ 211) και

 

2. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο Μόνο

 

Καθορίζουμε το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας για την αμοιβή του διαμεσολαβητή, στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2012

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ