Νέος Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών απο το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α

Παρασκευή, 20/07/2018

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α) ανακοινώνει νέο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 80 ωρών ( Σεπτέμβριος 2018 ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4512/2018.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

www.adrhellenic.com                                                                                                                                                                             τηλ. 2551029145 & 6972470101  (Μαρία Τσώλου)                                                         email:  [email protected]

 

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΛΚΕΔ- ADR Hellenic Center) παρέχουν υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους διαμεσολαβητές (διάρκειας 80 ωρών) σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο Ν.4512/2018 που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένες παράλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ελληνικής δικαστηριακής πραγματικότητας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση περιλαμβάνει 3 ενότητες και ολοκληρώνεται εντός τριών εβδομάδων:

Μέρος Ι –  1η εβδομάδα: περιλαμβάνει μελέτη υλικού, εκπόνηση προπαρασκευαστικής εργασίας & αξιολόγηση.                                                                                                                                                                                       Μέρος ΙΙ – 2η εβδομάδα: περιλαμβάνει παρακολούθηση με φυσική παρουσία, εκπαίδευση & προσομοίωση, γραπτές εξετάσεις και εξετάσεις σε προσομοίωση ρόλων και τελική αξιολόγηση, καθημερινά  9:00 πμ με 6:00 μμ, ξεκινά την Παρασκευή  7 Σεπτεμβρίου 2018. 

Μέρος ΙΙΙ- 3η εβδομάδα: περιλαμβάνει οπτικό υλικό & διαδραστική online εκπαίδευση (εξ' αποστάσεως εκπαίδευση) .

 Η εκπαίδευση των υποψηφίων διαμεσολαβητών  γίνεται από εκπαιδευτές ADR Hellenic Center,  (Εύη Αυλογιάρη, Κωνσταντίνο Τερζή και Δανάη Καρκούλια), με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα , σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο,  στην ελληνική γλώσσα, στον άρτια οργανωμένο χώρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη και  σε τμήματα έως 21 ατόμων. 

Το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ενσωματώνει τα πιο αποτελεσματικά μοντέλα βιωματικής και θεωρητικής εκπαίδευσης.

 

Οι συμμετέχοντες αφού παρακολουθήσουν το πλήρες Πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης των 80 ωρών και περάσουν με επιτυχία την γραπτή και προφορική αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος θα λάβουν Αναγνωρισμένο Διεθνή Τίτλο Πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή από το ADR Hellenic Center  (IMI QAP), καθώς και Τίτλο Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το INKΑΔΑ. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις  που ορίζονται στο αρ. 202 του ν. 4512/2018, ώστε να λάβουν την διαπίστευσή τους από το ΥΔΔΑΔ.

 

 Διαδικασία συμμετοχής - αίτηση εγγραφής σε Κύκλο Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης.

 Το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. παρέχει, σύμφωνα με το Ν.4512/2018, τη δυνατότητα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Όποιος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει στον κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να:

1. Υποβάλλει  ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο στο τέλος της σελίδας], στο email : [email protected].

2. Αποστείλει ηλεκτρονικά στο email: [email protected]  εντός 3 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του αντίστοιχου κύκλου βασικής εκπαίδευσης, το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων, στον Τραπεζικό Λογαριασμό:          

Εθνική Τράπεζα: 213/00104482                                                                                                 

(ΙΒΑΝ: GR 2701102130000021300104482).

 Το ποσό των διδάκτρων είναι χίλια πεντακόσια Ευρώ (1.500,00€)  και μπορεί να καταβληθεί και με πιστωτική κάρτα έως και 6 άτοκες δόσεις.

 

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος τόσο δικηγόροι, όσο και μη δικηγόροι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (έως 21 για τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας). 

 Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. οπότε ο χρόνος υποβολής της αίτησης προκύπτει από τον χρόνο λήψης από το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος ο οποίος επιβεβαιώνεται από email που σας αποστέλλεται από τη γραμματεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης των 80 ΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ADR HELLENIC CENTER

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ADR Hellenic Center) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012  με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθώς επίσης και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης περί τη διαμεσολάβηση. Tο ADR Hellenic Center είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα που, από το έτος 2015, παρέχει όλα τα Qualifying Assessment Programs του Διεθνούς φήμης και αναγνώρισης Ινστιτούτου, International Mediation Institute (I.M.I) και πιστοποιεί τις επαγγελματικές ικανότητες των Διαμεσολαβητών, ώστε αυτοί να συμπεριληφθούν στην επίσημη λίστα των Διεθνών Διαμεσολαβητών του Ι.Μ.Ι.

 

 Από το 2014 το ΕΛΚΕΔ είναι ο αποκλειστικός πάροχος εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝΚΑΔΑ), ενός εκ των πέντε λειτουργούντων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών. Συνεργάζεται επίσης με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (τομέας Διά Βίου Εκπαίδευσης) και προσφέρει με μεγάλη επιτυχία Προγράμματα Εξειδίκευσης  στον τομέα της Διαμεσολάβησης. Από δε το έτος 2015 είναι  ιδρυτικό μέλος του Βαλκανικού Οργανισμού Επίλυσης Διαφορών (Balkan Association for Dispute Resolution).

 

 Το ΕΛΚΕΔ- ADR Hellenic Center είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην Ιατρική,  Βιοηθική Διαμεσολάβηση και  στην εκπαίδευση ιατρών και παρόχων υγείας  σε ήπιες δεξιότητες (Soft Skills). Από το 2015 έως και σήμερα έχουν διεξαχθεί με πολλή μεγάλη επιτυχία προγράμματα Ιατρικής Διαμεσολάβησης απευθυνόμενα σε διαμεσολαβητές και δικηγόρους, προγράμματα Βιοηθικής Διαμεσολάβησης  για επαγγελματίες υγείας και δικηγόρους, καθώς και προγράμματα σε συνεργασία με νοσοκομεία για την εκπαίδευση των ιατρών σε ήπιες δεξιότητες (softskills) και διαχείριση ιατρικού λάθους.

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ