Ανακοινώσεις

Τρίτη, 14/06/2022, 23:50

 Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει νέο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 80 ωρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4640/2019.  Το νέο πρόγραμμα κατάρτισης αντανακλά την μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ενσωματώνει τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά μοντέλα βιωματικής και θεωρητικής εκπαίδευσης, έξυπνες τεχνικές διαμεσολάβησης,...

Τρίτη, 14/06/2022, 23:48

 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019 και ως προϋπόθεση για τη διαδικασία εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

(άρθρα 15 και 21 Ν. 4800/2021 και «Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής των διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών» Υ.Α. 41917οικ./2021 ΦΕΚ Β’4017/31-08-2021, όπως τροποποιήθηκε)

(διαδικτυακό μέσω...

Τρίτη, 14/06/2022, 23:47

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει δια ζώσης Εργαστήριο (WorkshopΟικογενειακής Διαμεσολάβησης με Νομικούς Παραστάτες, συνολικής διάρκειας 10 ωρών, την Παρασκευή 15/06/2022 – 15.00 έως 20:00 και το ...

Δευτέρα, 06/06/2022, 18:32

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ON LINE

Ν ο μ ι κ ό    Π λ α ί σ ι ο  Ν. 4640/ 2019 & 41917 οικ/26.08.2021 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής των Διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών»

...
Δευτέρα, 06/06/2022, 18:29

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΜΙΚΤΟΥ (δια ζώσης & εξ αποστάσεως) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Νομοθετικό     Π λ α ί σ ι ο  Ν. 4640/ 2019 & 41917 οικ/26.08.2021 

Προϋποθέσεις και διαδικασία των Διαμεσολαβητών 

...

Δευτέρα, 06/06/2022, 18:22

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

ADR HELLENIC TRAINING HUB

05-08 Ιουλίου 2022

(Πειραιάς, 1ο μέρος της δια ζώσης εκπαίδευσης)

Κόστος: 1.400,00 ευρώ ή  

Κόστος: 990,00 ευρώ για υποψηφίους κάτω των 30 ετών

Μόνο μικρά τμήματα 4 έως 6 ατόμων

...
Παρασκευή, 03/06/2022, 22:55

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 8-10/7/2022

( δια ζώσης και με δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως)

Παρασκευή, 03/06/2022, 22:50

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - IΟΥΛΙΟΣ 2022

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών Ελκοιδ, ανακοινώνει την διεξαγωγή του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 82 ωρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4640/2019, από τις 08–18 Ιουλίου 2022 . Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση...

Τρίτη, 31/05/2022, 16:58

 

 

ΝΕΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

24/6, 25/6 και 26/6/2022

 

 

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου Κρήτης (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.) ανακοινώνει Νέο Σεμινάριο Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Διαμεσολάβηση Κτηματολογικών Διαφορών το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά...

Πέμπτη, 26/05/2022, 15:12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ (on line) ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΣΤΗΝ  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, Διάρκειας 20 ωρών 

τον ΙΟΥΝΙΟ

 Νομοθετικό  Π λ α ί σ ι ο  Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4821/2021 & την ΚΥΑ 70058 οικ/2021 

...

Σελίδες

Εγγραφή στο Ανακοινώσεις