Η Διαμεσολάβηση στη Βουλή

Τετάρτη, 21/01/2015

Η αξιοποίηση του θεσμού της διαμεσολάβησης και η εν γένει επιτάχυνση της δικαιοσύνης αποτέλεσαν αντικείμενο Eρώτησης του βουλευτή της Ν.Δ., κ. Κωστή Χατζηδάκη, η οποία κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων την 12-11-2014. Στο πλαίσιο της Eρώτησης αυτής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, απηύθυνε την από 5-12-2014 απάντησή του, στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του Υπουργείου για την περαιτέρω διάδοση και εμπέδωση του θεσμού. Μεταξύ αυτών, αναφέρονται η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος των «Aνοιχτών Πυλών της Διαμεσολάβησης, η σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση, η διοργάνωση Ημερίδων Διαμεσολάβησης σε όλη την Επικράτεια, η ενίσχυση και επέκταση του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης σε όλα τα σχολεία της Χώρας, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του θεσμού στο πεδίο του δημοσίου δικαίου καθώς και η επεξεργασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διαμεσολάβηση, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ύπαρξη του δικτύου των άρτια εκπαιδευμένων Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ